เย็นวันนี้  ( 7 ธ.ค.2549 ) ตอนขับรถไปรับลูก ๆ  คุณบัวตองโทร.ประสานว่า ราว 1 ทุ่มเศษ จากที่ทางกองทุนขวัญข้าวน่าน อนุมัติตามที่ชาวบ้านดอนมูลพัฒนาเสนอขอ จะมีการประชุมทำความเข้าใจกองทุนค่ำนี้ หากไม่ติดขัดอะไรเชิญที่หอประชุมบ้านดอนมูลพัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

                          เราเห็นว่าอยู่ไม่ไกล  และในระหว่างการประชุมเห็นว่า ควรไปพบไปร่วมรับทราบและร่วมทำความเข้าใจกับชาวบ้าน  เมื่อไปได้พบชาวบ้านอยู่ที่หอประชุมหมู่บ้านพร้อมเพรียง  ฝ่ายเรามีคุณสำรวย  เกษตรหวัน เกษตรคนึง คุณบัวต้อง ( ผู้ประสาน ) และน้องนักศึกษาฝึกงานจาก รภ.เชียงใหม่อีก 2 คน

                          คุณสำรวยดำเนินการพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านได้ดี  มีการซักถาม  ดูบรรยายกาศดีมาก  ยิ่งได้เกษตรทั้ง 2  ให้ความรู้กับชาวบ้านอีกเข้าที  เราได้บอกไปว่า หากผู้ใหญ่บุญแต่ง  ในนามบ้านดอนมูลพัฒนาไม่เสนอขอ  ก็คงไม่มีโอกาสมารู้จักทักทาย ทำความเข้าใจกัน  ไม่มีใครอยากเป็นผู้ประสบอุทกภัย เป็นทุกข์  เมื่อมีปัญหากองทุนฯ  เราได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชาติส่งเงินจากหลายที่ มีภาคีหลายส่วนร่วมประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้ จนได้เงินมาพอสมควรช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย  พวกเราชาวน่านไม่เคยลืม