การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ สถานะการณ์ แต่มีวัตถุประสงค์หลักเหมือนกันคือเพิ่มศักยภาพด้านคุณภาพบุคลากรและประสิทธิภาพของงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างงดงาม

         คือเครื่องมือในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อส่งเสริมให้การจัดการความรู้ในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีหลายประการทั้งที่เหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ Explicit และ Tacit knowledge

     1.    กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เหมาะกับความรู้ประเภท Explicit   knowledge

         1.1   การจัดเก็บความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในรูปของเอกสาร เช่นผลงานวิจัย การสำรวจ ข้อมูลทางวิชาการต่างๆ เวชระเบียนของผู้ป่วยเป็นต้น

                 1.2   การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง( Story Telling ) เป็นการเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้มาให้ผู้สนใจ โดยการใช้เทคนิคผูกเป็นเรื่องราวให้น่าสนใจ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในประสบการณ์ของผู้อื่น

                 1.3   สมุดหน้าเหลือง( Yellow Pages )   สมุดหน้าเหลืองสำหรับการจัดการความรู้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคนที่ต้องการกับแหล่งข้อมูล ทำให้รู้ว่าข้อมูลที่ต้องการอยู่ที่ไหน และการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร ไม่จำเป็นต้องผูกติดกับบุคคลในองค์กรแต่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายนอกผ่านเวปไซต์ต่างๆ

                 1.4    ฐานความรู้( Knowledge Bases ) เป็นการเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศทำให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

         2.      กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เหมาะกับความรู้ประเภท Tacit   knowledge

         2.1   การจัดตั้งทีมข้ามสายงาน( Cross-Functional Team ) ภายใต้ความเชื่อที่ว่าการทำงานในแต่ละเรื่องต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆด้านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการจัดตั้งทีมขึ้นมาร่วมทำงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะเกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันภายใต้บรรยากาศที่ดี

                 2.2   กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม( Innovation & Quality circles:IQCs ) ซึ่งพัฒนามาจากกลุ่ม QCs ( Quality Circles ) เป็นการระดมสมองจากหน่วยงานหรือต่างระดับในองค์กรหรือต่างองค์กรก็ได้ เพื่อค้นหาวิธีการให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยกำหนดแนวคิดที่หลากหลายในการพัฒนาองค์กร และจดบันทึกความรู้ ปัญหาและความสำเร็จที่เกิดขึ้น

                 2.3   ชุมชนนักปฏิบัติ( Communities of Practice:CoP ) เป็นกลุ่มคนที่รวมตัวอย่างไม่เป็นทางการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น มีการบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

             2.4   ระบบพี่เลี้ยง( Mentoring System ) เป็นวิธีถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัวจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ไปยังบุคลากรรุ่นใหม่

                  2.5   การสับเปลี่ยนสายงาน( Job Rotation )และการยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน( Secondment ) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย และเกิดทักษะที่หลากหลายมากขึ้น

                   2.6   เวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้( Knowledge Forum ) การจัดประชุมหรือเวทีให้บุคลากรมีโอกาสพบปะพูดคุย ทำได้หลายลักษณะเช่น สัมนา ประชุมวิชาการ สามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้

          ผู้เขียนหวังว่าความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้จะช่วยกระตุ้นให้องค์กรมีทางเลือกในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมกันสร้างสังคม(ที่)อุดม(ไปด้วย)ปัญญา

คำสำคัญ (Tags)#ความรู้#วิสัยทัศน์

หมายเลขบันทึก: 65856, เขียน: 07 Dec 2006 @ 22:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

peak
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ได้ใช้ประโยชน์ แน่นอนคะ

หมอสบายดีมากไหมคะ คิดถึง อยุ่

แวะมาคุยกันบ้างเน้อ จะได้ ลปรร ( แลกเปลี่ยนเรียนรู้ )