วันนี้ได้จัดประชุมประจำเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผมจึงได้นำเรื่องการส่งเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางเว็ปไซต์ กศน.ฉะเชิงเทรา แล้วคลิกที่ลิงค์ที่น่าสนใจ เข้าไปที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผอ.ดิศกุล ที่ลิงค์ไปหา Blog กศน.แปดริ้ว ใน Gotoknow  แจ้งในที่ประชุมเป็นวาระที่ประธานแจ้งให้ทราบ และสาธิตการเข้าสู่ข้อมูล โดยมอบให้ครูอนันท์ เฟื่องทอง ผู้ดูแลระบบ ICT เป็นผู้สาธิตการเข้าระบบ  ในการนี้ได้เชิญชวนผู้บริหารกศน.อำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการครู บรรณารักษ์/จนท.ห้องสมุด ครูอาสา ครูศรช.  ลูกจ้าง ทุกคน เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจะมีการให้รางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้มีความคิดเห็นดี ๆ หรือ แฟนพันธ์แท้กศน.เพื่อนเรียนรู้ ในการประชุมประจำเดือนครั้งต่อ ๆ ไป

                                 ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์

                                      ๖ ธ.ค. ๔๙