ไม้มงคล คือ พืชที่ปลูกไว้ภายในหรือภายนอกอาคาร ซึ่งมีความเชื่อว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่างๆ เช่น ทำให้เกิดความเป็นศิริมงคล นำพาความรำรวยมาให้ สร้างความรำรวย ทำให้เป็นที่เคารพนับถือ เป็นที่นิยมชมชอบ อยู่เย็นเป็นสุข ตัวอย่างไม้มงคลและความหมาย ต้นมะยม ความหมาย ทำให้เป็นที่นิยมชมชอบของผู้อื่น ต้นเศรษฐีเงินล้าน ความหมาย ทำให้เงินทองไหลมาเทมา ต้นดาวเรือง หมายถึง นำความเจริญรุ่งเรืองมาให้ ต้นบานไม่รู้โรย หมายถึง อาจสวยไม่มีวันร่วงโรยมั้ง (อิอิอิ...)