วันนี้รันงานที่เป็น x11 application ผ่านทาง linux command line แล้วให้หน้าต่างของโปรแกรมแสดงผลออกทาง windows โดยใช้โปรแกรม SSH Secure Shell ทำเป็น X11 Tunnels และใช้โปรแกรม Exceed ทำหน้าที่เป็น X Server ทางฝั่งวินโดว์ ครับ