ผมขอนำเสนอ BAR ฉบับ Mind Map ก่อนเข้าประชุม MSU-KM Team ในวันพุธที่ 13 ธ.ค. 49