วันนี้ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนจำหน่ายพระพุทธชินสีห์  ที่ตึกกรมสุขภาพจิต จำหน่ายได้ทั้งหมด 9 องค์  ซึ่งเป็นพระที่กรมอนามัยจัดทำขึ้น  รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนโครงการฟันเทียมของในหลวง