ถึงแม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกทีหลังกว่าหลายท่าน แต่เข้ามาด้วยความจริงใจเพราะเชื่อว่า GotoKnow  มีประโยชน์ต่อความเป็นชุมชนแห่งปัญญา  อยากเห็นความเป็นแก่นสารเชิงแนวคิดด้านวิชาการ และได้เห็นความหลากหลายของผู้คนที่แสดงความคิดเห็น มีทั้งประเทืองปัญญา มีสาระมากและสาระน้อย อยากเห็นการเปิดเผยตัวตนใน GotoKnow ครับ