มหกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 3

เรียนรู้จากมหกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 3
วันที 1-2 ธันวาคม 2549 ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้จัดให้ KM teams ทั้งหมด 10 คน ไปประชุมเพื่อเรียนรู้จากงานมหกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 3 ที่ ไบแทค บางนา แม้ว่าจะไปถึง 10 คน แต่ก็เข้าไปประชุมได้ไม่หมดทุกห้อง เพราะห้องความรู้มีมากกว่าจำนวนคน และบางห้องเป็นการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องทั้ง 2 วัน นอกจากนั้น KM team บางท่านต้องการเข้าห้องที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามความรู้ที่ได้รับนั้น KM team จะได้นำมาปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ในหน่วยงานของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำแผน MK ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน ตลอดจนการประสาน KM เข้ากับงานประจำ ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร โดยอาศัยภาวะผู้นำและการให้ความรู้ ตลอดจนการสร้างระบบที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์อนามัยที่ 8

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#มหกรรมการจัดการความรู้#ศูนย์อนามัยที่-8

หมายเลขบันทึก: 65440, เขียน: 06 Dec 2006 @ 10:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)