ปิยวรรณ

nuch
การจัดการความรู้การประสานงานเขต3
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ศูนย์อนามัยที่ 8 โดยกลุ่มสนับสนุนวิชาการ ได้จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัดในเขตตรวจราชการที่3และผู้รับผิดชอบงานของศูนย์ฯเพื่อประสานแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2550 ซึ่งศูนย์ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ได้นำการจัดการความรู้มาร่วมในการประชุมด้วย เนื่องจาก CKO ของศูนย์ฯ(ทพ.ก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์)ท่านไฟแรงต้องการให้มีการจัดการความรู้ให้กับเครือข่ายเมื่อมีการประชุมร่วมกันทุกครั้ง (ในปีที่แล้วก็ได้จัดให้กับเครือข่ายเรื่องการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ ) การประชุมครั้งนี้เราแบ่งกลุ่มผู้รับผิดชอบเป็นกลุ่มตามงานที่รับผิดชอบ เช่น งานส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานทันตสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งานออกกำลังกายรวมกับงานประชาสัมพันธ์ งานอนามัยวัยเรียนและเยาวชน งานออกกำลังกายรวมกับงานอื่น ๆ โดยกำหนดหัวปลาไว้ว่า "ประสานงาน ประสานคน ประสานใจ" ได้ประเด็นสำคัญ ๆ จากเรื่องเล่าของผู้รับผิดชอบงานที่ตัองใช้เทคนิคการประสานงานดังนี้1.หาเจ้าภาพ ผู้รับผิดชอบก่อนเพื่อใช้สัมพันธภาพแบบพี่น้อง ไม่เป็นทางการ ประสานทางโทรศัพท์ /E-mail ก่อนแล้วจึงส่งหนังสือราชการตามไปภายหลัง 2.การยอมรับไว้ใจซึ่งกันและกัน ไม่ตำหนิกัน ใช้หลักประโยชน์ร่วมกัน 3.พุดคุยช่วยเหลือกันในการทำงาน แบ่งปันสิ่งของในการทำงาน 4.การมีสัมพันธภาพที่ดีและการให้ความสำคัญกับสื่อมวลชนตั้งแต่เริ่มต้นงาน5.รู้บริบทของผู้เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมงาน มีการทำงานแบบเครือข่ายและใช้แกนนำในการประสานเครือข่าย 6.การประสานแผน ควรทำปีละ 2 ครั้งก่อนและหลังปีงบประมาณ และควรมีเอกสารชี้แจงโครงการสำคัญที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณต่อไปเพื่อนำมาวางแผนร่วมกันและบูรณาการกันก่อน 7.ศูนย์ฯควรแจ้งตัวชี้วัดแลเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปี รวมถึงงบประมาณที่จะให้การสนับสนุนจังหวัด 8.การจัดส่งสิ่งของ/สื่อที่จะให้การสนับสนุน ควรระบุในเอกสารราชการด้วยว่า โดยใคร งานอะไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร 8.การประสานงาน ควรจะต้องประสานกับผู้บริหารก่อน ซึ่งอาจจะต้องไปประสานด้วยตนเองเพื่อให้เห็นความสำคัญและเห็นศักยภาพ เช่น การประสานกับองค์กรส่วนท้องถิ่น9.การนิเทศงานทำให้มีความสัมพันธใกล้ชิดกัน แต่ทีมนิเทศควรจะบูรณาการกันก่อนและควรแจ้งแผนการนิเทศงานล่วงหน้า การประสานแผนงาน/โครงการที่ได้มาทั้งหมด ศูนย์ฯจะได้นำมาเผยแพร่และนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานของศูนย์ฯต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 8

คำสำคัญ (Tags)#ประสานงาน#ประสานแผน

หมายเลขบันทึก: 65435, เขียน: 06 Dec 2006 @ 10:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เจ้รออ่านอยู่นะ นานแล้ว หายเงียบเลย

  • พี่นุชข้อมือร้าวค่ะ รอหน่อยนะค่ะ ท่าผู้ชม
  • หกล้มที่ภูแก้วค่ะ