เดินไปเดินมาในบริเวณนิทรรศการ ชอบใจกับนิทรรศการหลายๆ ที่นะคะ แต่ก็มาสะดุดตาที่ "การจัดการความรู้ ครอบครัวเข้มแข็ง" ของรักลูกค่ะ

รักลูก เขาได้บอกว่า เขาได้นำ "กระบวนการจัดการความรู้" ไปใช้ในเนื้องานได้อย่างเป็นธรรมชาติ ผสมผสานเข้าไปในจิตใจ และชุมชน และยังเน้น "เรื่องดี" ของ "คนดี" เป็นต้นแบบ เพื่อขยายเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งไปทั่วประเทศด้วยค่ะ

 

เรื่องที่ 2 คือ จัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ รพ. เครือข่ายการเรียนรู้ จังหวัดนครสวรรค์ ... ก็เพราะว่า เคยได้ฟังเรื่องราวมาก่อนค่ะ และก็ได้ทราบว่าเขาทำจริง ในเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริการ และสร้างสุขภาพ

เรื่องที่ 3 ดิฉันได้หนังสือชุดความรู้ และประสบการณ์จัดการความรู้เมืองนครศรีธรรมราชมา 1 เล่ม ค่ะ ... เพราะว่าหวังจะนำมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เป็นต้นแบบละค่ะ

และเรื่องที่ 4 คือ ดิฉันไปรู้จัก ความรู้ติดล้อ กับ กศน. อุบลราชธานี ... Mo-lib (Mobile Library) กับ I-Mo (ICT Mobile Learning Center) ... รู้จักแล้ว อิจฉาเด็กยุคใหม่จังนะคะ ว่าเขาได้มีโอกาสเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมาย