สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภาคใต้ สพช.ภาคใต้ รพ.หาดใหญ่

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภาคใต้ สพช.ภาคใต้ รพ.หาดใหญ่
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ภาคใต้) รพ.หาดใหญ่
Usernamesouthpcu
สมาชิกเลขที่4036
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

พันธกิจ

สร้างเครือข่ายระบบสุขภาพชุมชนจากฐานการทำงานภาคีวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้และเจตคติที่ดีสำหรับระบบบริการปฐมภูมิในภาคใต้

คณะทำงานสพช.ภาคใต้ ประกอบด้วย

1.นพ.สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ        ประธานคณะทำงาน (ผอ.รพ.จะนะ)

2.นางแพรวพรรณ  ตันสกุล        คณะทำงาน (หัวหน้างานพยาบาลในชุมชน รพ.หาดใหญ่) 

3.นางอมรรัตน์  ลิ่มเฮง             คณะทำงาน (พยาบาลวิชาชีพ รพ.หาดใหญ่)

4.นางสาววันดี  แสงเจริญ         คณะทำงาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานประกัน สปสช.สาขาเขตพื้นที่ (สงขลา))

5.นางสิริวรรณ  เดียวสุรินทร์      คณะทำงาน (พยาบาลวิชาชีพ รพ.หาดใหญ่)

6. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน สพช.ภาคใต้