นวัตวิถี in ลานทอง....


งานนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมืีอ ร่วมใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน บันทึกนี้อาจจะไม่ได้เอ่ยนามออกมาได้หมดหากแต่ความทรงจำต่างๆ จะถูกบันทึกเอาไว้บนสมุดออนไลน์แห่งนี้ด้วยภาพและคำบรรยายสั้นๆ และเชื่อว่าหากผู้ใดได้เข้ามาสัมผัสกับชุมชนเล็กๆ แห่งนี้แล้ว ก็จะรู้สึกประทับใจกลับไปแน่นอนครับ...คำขอบคุณคงน้อยไปสำหรับมิตรภาพที่มอบให้กันและกัน ณ ที่แห่งนี้ "นวัตวิถี in ลานทอง"......

                                        -หลังจาก"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย"ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดกำแพงเพชรในปีนี้ ซึ่งผมได้เขียนบันทึกเรื่องราวเอาไว้ที่นี่ครับ มาตรฐานชุมชน & Home Economics.. มาถึงวันนี้ได้เวลาที่เราจะต้องนำเสนอกิจกรรมของกลุ่มให้คณะกรรมการระดับเขต 9 (ภาคเหนือตอนล่าง)ที่กำหนดเดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของเราในวันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 ครับ และเมื่อเราได้รับทราบกำหนดการต่างๆ แล้ว แผนงานต่างๆ ที่จะทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์จึงได้ก่อเกิดขึ้นทันทีครับ เอาเป็นว่าตามไปช่วยเชียร์กิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย หมุู่ที่ 12 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย ไปพร้อมๆ กันกับบันทึกนี้ได้เลยคร้าบ!!!

1.ได้รับการแจ้งข่าวก่อนที่คณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับเขตจะมาเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มประมาณ 1 อาทิตย์ ดังนั้นเท่ากับว่าเรามีเวลาเตรียมการต้อนรับไม่มากนัก ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องดำเนินการก่อนอันดับแรกก็คือการแจ้งข่าวไปยังผู้นำกลุ่มครับ และครั้งนี้ก็ได้ประสานงานกับ"พี่ดวง"เพื่อให้นัดสมาชิกกลุ่มเพื่อปรึกษาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับ และในเช้าของวันที่ 20 กันยายน 2561 ผมและทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดฯ ก็ได้ลงไปร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ โดยวันนี้มีการวางแผนเรื่องของกิจกรรมและมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ให้กับสมาชิกกลุ่มได้รับผิดชอบ รวมทั้งจัดวางแผนงานเรื่องเวลาต่างๆ ให้เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ก็เพราะว่ากรรมการมีเวลาเยี่ยมชมกลุ่มประมาณ 3 ชั่วโมงเศษครับ การสำรวจพื้นที่เพื่อใช้สำหรับนำเสนอผลงานต่างๆ ก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมให้พร้อมเช่นกัน ดั้งนั้นทีมงานของเราก็ได้ลงพื้นที่เพื่อเพิ่มความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งครับ.....

2.หลังจากวางแผนงานต่างๆ เอาไว้แล้ว เช้าวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ทีมงานของคณะครูโรงเรียนบ้านลานทอง ก็ได้มาช่วยจัดเตรียมสถานที่ครับ โดยงานนี้ได้จัดเตรียมกิจกรรมการแสดงของน้องๆ เอาไว้ต้อนรับคณะกรรมการด้วย การเขียนป้ายและปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันก็เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่จะใช้สำหรับการนำเสนอให้คณะกรรมการได้รับทราบ และนี่ก็คือความร่วมมือของคนในพื้นที่ลานทองน้อยครับ..

3.ในวันนี้เราใช้สถานที่ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้านต้อนรับคณะกรรมการครับ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดบริเวณจัดงาน ตัดหญ้า ปรับพื้นที่ จึงเป็นงานใหญ่ที่เราต้องจัดการ อาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากชุมชนที่มีใจมาช่วยกันเตรียมงาน ซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตที่น่าอบอุ่นใจมากๆ เลยล่ะครับ..

4.และในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับการเตรียมพร้อมกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำเสนอแล้วล่ะครับ ดังนั้นทั้งสถานที่ ทั้งสมาชิกกลุ่มก็ต้องพร้อมด้วย วันนี้นอกจากจะเตรียมการด้านอาหารและวัตถุดิบต่างๆ แล้ว เราก็ได้ถือโอกาสซักซ้อมความพร้อมและทำความเข้าใจถึงกระบวนงานที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ อาศัยว่าเราทำกิจกรรมกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว ดังนั้นสิ่งต่างๆ ที่จะนำเสนอก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคย อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่เราก็ต้องพยามทำให้ดีที่สุดครับ...

5.และในเช้าวันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 อากาศค่อนข้างเย็นสบาย วันนี้เราพร้อมที่จะนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้มาเยือนได้รับรู้ถึงความตั้งใจและวิถีชีวิตของคนบ้านลานทองน้อยแล้วล่ะครับ โดยหัวข้อที่เราภูมิใจนำเสนอในวันนี้ก็คือการสร้าง"ความมั่นคงทางอาหาร" ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการส่งเสริมกิจกรรมของ"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย"ครับ การได้อยู่ร่วมกันของคนในครอบครัว และการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมแห่งนี้ตามหลักของการพัฒนาแบบองค์รวมหรือเรียกสั้นๆ ว่า"บวร(บ้าน/วัด/โรงเรียน)คือสิ่งที่เป็นความเข้มแข็งของคนในชุมชนแห่งนี้นั่นเองครับ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้นำเสนอผลงาน เช้านี้เราจึงให้"พี่ดวง"และสมาชิกกลุ่มได้ซักซ้อมความพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับ...

6.และเมื่อถึงเวลาตามกำหนดการ"09.09 น."คณะกรรมการตัดสินก็ได้เดินทางมาถึง ณ สถานที่จัดงานแล้วล่ะครับ และการต้อนรับด้วยการแสดงของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านลานทอง ก็ได้เริ่มขึ้นทันทีครับ...พร้อมกับการต้อนรับคณะกรรมการและผู้มาร่วมงานด้วยเข็มกลัดสวยๆ จากฝีมือสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของเรา ประทับใจผู้มาเยือนมากๆ เลยล่ะครับ...

7.เมื่อได้เวลาแล้ว ก็เริ่มกระบวนการตามขั้นตอนที่เราได้วางเอาไว้ทันทีครับ วันนี้เรานำเสนอกิจกรรมตามวิถีของคนพื้นถิ่นนี้ครับ "บวร"คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เชื่อมร้อยกัน ดังนั้นการนำเสนอผลงานต่างๆ จึงได้ถูกนำเสนอออกมาจากใจของผู้บอกเล่า และสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตที่น่าอบอุ่นใจมากๆ เลยล่ะครับ...

8."ความสุข"คือคำตอบของ"คนลานทอง"ครับ  ดังนั้นผู้นำท้องถิ่น(นายกศรีเมฆ ธรรมสอน)และหน่วยงานภาคีต่างๆ ก็นำเสนอข้อมูลให้กรรมการได้รับฟัง พร้อมกับสอดแทรกศิลปะของการใช้ชีวิตของคนพื้นถิ่นนี้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส ด้วยภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ครับ ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะต่างๆ ถูกบอกกล่าวออกมาจากผู้มาเยือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ ทั้งนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้กลุ่มเกิดการพัฒนาแต่ก็ยังเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่พวกเราจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของเราให้เข้มแข็งต่อไปครับ....

9.กิจกรรมของ"พุทธศาสนิกชน"ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือและปฏิบัติกันมา ดังนั้นวันนี้เราจึงถือโอกาสนี้ร่วมกันถวายผ้าป่า เพื่อสมทบทุนการทำนุบำรุงศาสนสถาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พวกเราที่ได้มาร่วมแรง ร่วมใจ ในวันนี้ด้วยล่ะครับ สาธุ....

10.หลังจากซักถามข้อมูลตามหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้ว ก็ได้เวลาที่คณะกรรมการจะเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อยแล้วล่ะครับ โดยวันนี้นอกจากจะนำเสนอผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลานทองน้อยแล้ว เรายังได้รับความร่วมมือจากสมาชิิกกลุ่มเครือข่ายนำเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาร่วมนำเสนอด้วย และนี่ก็คือ"ความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน"แห่งนี้ครับ...

11.และเมนูอาหารกลางวันในวันนี้ ก็ถูกจัดออกมาต้อนรับผู้มาเยือนและผู้มาร่วมงานในวันนี้ครับ อาหารพื้นบ้านของคนพื้นนี้จะอร่อยขนาดไหนของฟ้องด้วยภาพก็แล้วกันนะครับ....

12.ท่านมาเยือนเราดีใจ และก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับไป วันนี้ทีมงานของเราจึงได้จัดเตรียมของฝากเอาไว้มอบให้กับผู้มาเยือนกันครับ...และหวังใจเอาไว้ว่าหากมีโอกาสคงได้ต้อนรับท่านเพื่อกลับมาเยี่ยมเยียนกันอีกครั้ง...ขอเก็บภาพแห่งความประทับใจเอาไว้ที่นี่ครับ...

13.งานนี้จะสำเร็จลุงล่วงไปไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆ ท่านครับ รางวัลใดๆ ก็คงจะไม่สำคัญไปกว่าการที่เราได้แสดงออกถึงความสามัคคี พลังกาย พลังใจ ถูกหล่อหลอมให้เราได้สัมผัส ดังนั้นคงไม่มีคำบรรยายใดๆ จะออกมาให้ได้เขียนเอาไว้ไปมากกว่าการเล่าเรื่องด้วยภาพแห่งความประทับใจแบบนี้แล้วล่ะครับ.....

14.มิตรภาพสวยงามเสมอ...ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด หากใจเราใกล้กันผมเชื่อว่าการเกิดก่อแห่ง"มิตรภาพ"ก็จะฉายออกมาอย่างน่าอบอุ่นใจครับ....

15.เพราะผมไม่ใช่นักเขียน แต่เป็นเพียงนักเล่าเรื่องราว ดังนั้นการจักสานอักษรคงจะไม่ไพเราะเสนาะหูสะดุดตามากนัก แต่สิ่งที่เล่าความออกมาผ่านบันทึกนี้ ล้วนแล้วแต่ก่อเกิดขึ้นได้ด้วยพลังแห่งความรัก และความสามัคคีในชุมชนแห่งนี้ครับ ไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นประการใดก็มิได้ส่งผลให้พลังแห่งศรัทธาของชุมชนแห่งนี้ลดน้อยลงไป เพราะที่นี่คือ"เมืองนอน"ที่ผมได้อาศัยและพร้อมที่จะนำเสนอเรื่องราวออกมาให้ผู้คนบนโลกกว้างได้รับรู้ และสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นใจไปพร้อมๆ กันกับ"นวัตวิถี in ลานทอง"คร้าบ!!!!

                                                         สำหรับวันนี้....

                                                                                                                    สวัสดีครับ

                                                                                                                  เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                                                                   27/09/2561

ปล.ขอขอบคุณภาพสวยๆ จากช่างภาพทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคร้าบ...

คำสำคัญ (Tags): #นวัตวิถี#บ้านลานทองน้อย#บ้านลานทอง#ลานทอง#กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร#กรมส่งเสริมการเกษตร#สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร#สถาบันเกษตรกร#เขต 9#จังหวัดกำแพงเพชร#อำเภอพรานกระต่าย#ตำบลวังควง#อบต.วังควง#เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร#บุญส่ง จอมดวง#เกษตรตำบล#ความมั่นคงทางอาหาร#ความสุข#อสม.#ผลิตภัณฑ์#วัดลานทอง#โรงเรียนบ้านลานทอง#การส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร#เคหกิจเกษตร#MRCF#Change to the bsst#T&V System#T&V#ระบบส่งเสริมการเกษตร#กองเคหกิจเกษตร#บวร#บ้าน#วัด#โรงเรียน#ชุมชนพอเพียง#เศรษฐกิจพอเพียง#เกษตรกร#บ้านตัวอย่าง#ชนบท#พืชผักสวนครัว#เกษตรอำเภอ#กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย#กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหินเตาปูน#กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปลักมะหว้า#คณะกรรมการ#พลังบวก#ภัตตาคารบ้านทุ่ง#เก้าต่อ#9 ต่อ#พานต๋าย#เห็ดโคนดองรสดี#เอกลักษณ์ภาษาถิ่น#พรานกระต่าย
หมายเลขบันทึก: 653914เขียนเมื่อ 27 กันยายน 2018 15:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 กันยายน 2018 15:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (6)

พลังรวมใจ พลังร่วมมือ ร่วมพลังคิด … ผลงานบรรเจิดสู่สายตาชาวโลก

พลังสามัคคีของทุก ๆ ภาคส่วน บวร รัฐ ทุก ๆ คน ทุกวัยจริง

ระหว่างทำเจือด้วยความสุขล้วน ๆ … บรรลุคุณค่าด้วยคนในชุมชนเข้มแข็ง

เอารางวัลชนะใจคนอ่าน … ยอดเยี่ยมไปเลยคร้า

-สวัสดึครับคุณแม่มด-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจบันทึกนี้ด้วยนะครับ

-สวัสดีครับพี่หมอธิ-สรุปว่าได้รับรางวัลที่ 3 ของระดับเขตภาคเหนือตอนล่าง-ภูมิใจที่ได้ส่งต่อกิจกรรมของคนพื้นนี้ครับ-ขอบคุณพี่หมอที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยนะครับ-รางวัลที่หนึ่งในใจเรา ได้มานานแล้วคร้าบ 55

การนำเสนอ โดยสอดแทรกศิลปะท้องถิ่น ผมชอบมากๆ ครับ นี่คือตัวตน นี่คืออัตลักษณ์ของคลังปัญญาของผู้คนในแต่ละถิ่น ที่คนในท้องถิ่นไม่รู้สึกขวยเขินที่จะบอกเล่าตัวตนของตนเอง

และยิ่งชี้ชัดว่าทั้งหมด คือ “ความสุข”

ยิ่งน่ายกย่อง ครับ

-สวัสดีครับอาจารย์แผ่นดิน-เป็นวิถีที่ผมชื่นชอบและอยากจะให้ชุมชนได้นำเสนอสิ่งที่ตนเองมีอยู่ครับ-ยินดีที่ได้แบ่งปันเรื่องราวของชุมชนแห่งนี้ครับ-ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี