หลักสูตรใหม่ เปิดฝึกอบรมหลักสูตร ธาตุอาหารและอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาพืช รุ่นที่ 1 ในเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561

หลักสูตรใหม่ เปิดฝึกอบรมหลักสูตร ธาตุอาหารและอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาพืช รุ่นที่ 1 ในเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561

หลักสูตรใหม่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เปิดฝึกอบรมหลักสูตร ธาตุอาหารและอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาพืช รุ่นที่ 1 ในเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561

สนใจเข้ารับการฝึกอบรม ติดต่อภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน โทร 034-351889 ขอบพระคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

653905

เขียน

27 Sep 2018 @ 14:17
()

สัญญาอนุญาต

ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
อ่าน: คลิก