มาตรฐานชุมชน & Home Economics....


มาตรฐานชุมชน มาตรฐานที่การันตีได้ในแบบของตัวเราเอง กับชุมชนเข้มแข็งของที่นี่ "กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย"หมู่ที่ 12 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร คร้าบ!!!!!!!

                                               -กับอีกภารกิจหลักหนึ่งของสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นัั้น นอกจากงานส่งเสริมการเกษตรด้านต่างๆ แล้ว งานส่งเสริมด้านสถาบันเกษตรกรก็ถือเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของการรวมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายด้วยครับ...และที่ผ่านมาผมได้เคยนำเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ได้ลงไปปฏิบัติในพื้นที่มาบันทึกเอาไว้หลายครั้งแล้ว ซึ่งหากผู้อ่านและกัลยาณมิตรได้ติดตามก็คงจะพอรู้และได้ร่วมรับชมบรรยากาศในระหว่างการทำกิจกรรมกันไปบ้างแล้ว และเพื่อเป็นการส่งต่อเรื่องราวดี ดี ของ"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร"กลุ่มที่มีความสำคัญและถือเป็นกลไกหลักในการเชื่อมประสานกลุ่มต่างๆ ให้ก้าวต่อไปได้นั้น วันนี้ผมจึงขอเชิญชวนทุกๆ ท่านไปร่วมกิจกรรมด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับ ว่าแต่จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้าง พร้อมแล้วตามผมไปชมและเชียร์ฺพร้อมๆ กันได้เลยคร้าบ!!!1.หลังจากไดัรับทราบกำหนดการตรวจเยี่ยมเพื่อตัดสินการประกวดกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดฯ ที่กำหนดเอาไว้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. แล้วนั้น ผมก็ได้ประสานงานกับ"พี่ดวง"และคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลวังควง เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการกันทันทีครับ และในเช้าของวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทีมงานคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มฯ ก็ได้มารวมตัวกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน สถานที่ ที่เราใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ครับ และวันนี้ผมได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จะต้องจัดเตรียมเอาไว้ตอบคำถามในการประกวดด้วยครับ และวันนี้เราก็ได้ข้อสรุปในการจัดเตรียมงาน พร้อมกับแบ่งหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ เอาไว้อย่างเรียบร้อยแล้วล่ะครับ และนัดเพื่อเตรียมงานกันอีกครั้งหนึ่งในอาทิตย์หน้าครับ...

2.ในช่วงเช้าของวันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 ก่อนถึงกำหนดการ ทีมงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหินเตาปูน (กลุ่มเครือข่ายระดับอำเภอ)ก็ได้มารวมตัวกันเพื่อจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายครับ วันนี้มี"ลุงซอย"เป็นหัวเรือใหญ่ ในการปอกมะพร้าว พร้อมกับมีสมาชิกกลุ่มมาช่วยกันเตรียมเมนูอาหารต่างๆ เอาไว้โชว์ในวันงานด้วยล่ะครับ สำหรับข้อมูลของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อยนั้น ผมได้นำมาบันทึกเอาไว้บนสมุดออนไลน์เล่มนี้หลายครั้งแล้วครับ ติดตามได้จากที่นี่ครับ บันทึกการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย  และนี่ก็คือผลงานที่ใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการเป็นตัวแทนของอำเภอพรานกระต่าย เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดปีนี้ครับ..

3.สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย นั้น มีจุดเด่นตรงกิจกรรมที่ดำเนินตามวิถีของการดำรงชีพแบบพื้นบ้านครับ หากจะเอาหลักเกณฑ์ทางด้านของมูลค่าทางธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ต้องได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ นั้น เราก็คงจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ใดๆ เป็นแน่ครับ แต่หากมองในมิติของการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตาม"คู่มือการจัดตั้งและการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ของสำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 2555"ที่บอกเอาไว้ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร คือ

1.เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มใช้พลังความคิด กำลังกาย กำลังทรัพย์และจิดใจในการปรับปรุง ยกระดับฐานะของสังคมเกษตรกรให้ดีขึ้นทุกวิถีทาง

2.เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกษตรมีความรู้ด้านการผลิต การจัดการ สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ

3.เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกรมีความรู้ด้านเคหกิจเกษตร ในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น และเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

4.เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้จากที่นี่ครับ คู่มือการจัดตั้งและการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 2555

หากดูตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งและภารกิจการส่งเสริมแล้ว วันนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย ถือว่ามีความพร้อมที่จะนำเสนอผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการและผู้ที่สนใจได้อย่างภาคภูมิใจแล้วล่ะครับ...

4.และในเช้าของวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทีมงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อยและสมาชิกกลุ่มเครือข่าย ก็ได้มารวมตัวกันเพื่อจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ให้พร้อมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินในช่วงบ่ายครับ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนจาก"โรงเรียนบ้านลานทอง"นำโดยท่าน ผอ.โรงเรียน ที่งานนี้ได้ส่งน้องๆ มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ให้อย่างสวยงามเลยล่ะครับ...

5.ใช้เวลาในการจัดเตรียมการกันไม่นาน สถานที่และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็พร้อมที่จะใช้ต้อนรับคณะกรรมการผู้มาเยือนแล้วล่ะครับ งานนี้มีทั้งของคาว ของหวาน เห็นแบบนี้แล้ว ผมคงไม่ต้องบรรยายให้มากความ เอาเป็นว่าของฟ้องด้วยภาพก็แล้วกันนะคร้าบ....

6.หลังจากจัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ได้เวลาของการพักรับประทานอาหารกลางวัน และให้เวลาสมาชิกกลุ่มได้ไปเตรียมตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมกันแล้วล่ะครับ วันนี้ทีมงานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอพรานกระต่าย นำโดย"ผู้ใหญ่เกศริน เพ็ชรรักษ์ฺ"ในฐานะประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มเครือข่ายจาก"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหินเตาปูน หมู่ที่ 11 ตำบลพรานกระต่าย"มาร่วมกิจกรรมด้วยล่ะครับ และเพื่อเป็นการเพิ่มพลัง และเสริมความมั่นใจในการประกวดกิจกรรม หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เราก็ได้ซักซ้อมความเข้าใจและขั้นตอนต่างๆ ในการต้อนรับคณะกรรมการทันทีครับ และวันนี้ได้พิธีกรคนรุ่นใหม่ไฟแรง "พี่กุ้ง"เจ้าของฟาร์มไส้เดือน มาช่วยเป็นพิธีกรในวันนี้ด้วยล่ะครับ...

7.และเมื่อถึงเวลาตามกำหนดการ เวลา 13.30 น.คณะกรรมการตัดสินระดับจังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายรังสิต เครือคำหล่อ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานระดับจังหวัดในฐานะคณะกรรมการ ก็ได้เดินทางมาถึง ณ ที่ทำการกลุ่มแล้วล่ะครับ เมื่อพร้อมแล้วพิธีกรก็ได้เริ่มกิจกรรมตามที่ได้ซักซ้อมเอาไว้ทันทีครับ โดยเริ่มจากการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการกันก่อน วันนี้ได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น/ผอ.รพ.สต./ผอ.รร. มาให้กำลังใจและร่วมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการด้วยล่ะครับ เมื่อเสร็จสิ้นการต้อนรับคณะกรรมการแล้ว ก็ถึงเวลาของการนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มแล้วล่ะครับ งานนี้เราเน้นแบบ"พูดน้อยต่อยหนัก"ครับ 5555 ถือเป็นธรรมดาที่สมาชิกจะพูดไม่ค่อยเก่งครับ และสิ่งนี้ก็คือข้อที่เราจะต้องมาช่วยกันพัฒนากันต่อครับ...

8.เมื่อนำเสนอโดยการสรุปภาพและผลงานของกลุ่มให้คณะกรรมการได้รับชมและซักถามในข้อที่สนใจและเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ให้ครอบคลุมแล้ว ต่อไปก็เป็นการสำเสนอผลงานของกลุ่มโดยให้สมาชิกกลุ่มได้นำเสนอแบบของจริงกันต่อครับ กิจกรรมแบบนี้ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในการทำกิจกรรมของกลุ่มได้เป็นอย่างดีครับ ทั้งนี้่ก็เพราะว่าจุดแข็งของเราคือการสร้างแหล่งอาหารและจุดสูงสุดของเราก็คือการที่ได้สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองครับ...

9.หลังจากเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอก็ได้เป็นตัวแทนในการมอบของฝาก ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้กับคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยล่ะครับ พร้อมกับขอเก็บภาพแห่งความประทับใจเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยล่ะครับ...

10.และงานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเครือข่ายและชุมชนที่มีส่วนช่วยเหลืองานในวันนี้ครับ ดังนั้นมิตรภาพต่างๆ ที่ได้ก่อเกิด ณ วันนี้ถือเป็นสิ่งดีงามที่น่าจดจำและเก็บเอาไว้เป็นพลังใจในการขับเคลื่่อนงานส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกันต่อไปครับ...ช่วงเวลาของ"ความสุข"เกิดขึ้นได้ในทุกๆ ที่จริงๆ ครับ...

11.ส่งแขกผู้มีเกียรติกลับกันเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ได้เวลาของการเก็บกวาดสถานที่แล้วล่ะครับ และนี่ก็คือสิ่งที่ตอบโจทย์ของหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้อย่างแจ่มชัด กับความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนแห่งนี้ครับ งานนี้วันทำให้ได้สัมผัสในสิ่งที่หลาย ๆ คนกำลังค้นหากับชุมชนเล็กๆ ที่มีความเป็นอยู่แบบพื้นบ้าน ยึดถือและดำรงชีพไปตามวิถีที่เดิมๆ แต่มีพลังที่จะขับเคลืี่อนไปได้อย่างน่าภาคภูมิใจครับ..

12.ไหนๆ ก็จะจากกันในวันนี้นั้น ผมก็ขอเก็บภาพความประทับใจกับ"พี่ดวง"เอาไว้สักหน่อยก็แล้วกันนะครับ...อ้อ...วันนี้ก่อนกลับบ้านได้ลิ้มลองเมนูอร่อยๆ ที่ชื่อแปลกหูว่า"สะเอิ๊กปูนา"ด้วยล่ะครับ ขอบอกว่ามีวิธีการทำที่ไม่ธรรมดา เอาไว้จะนำเรื่องราวมาบันทึกให้ได้รับชมกันในโอกาสต่อไปนะคร้าบ 55555"

13.หากจะบอกถึงประโยชน์ของการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ที่บอกเอาไว้ว่า

1.ทำให้มีการรวมกลุ่มทำงาน/กิจกรรมต่างๆ ได้ผลดียิ่งขึ้น

2.ช่วยในการตัดสินใจของแม่บ้านเกษตรกรและการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

3.ช่วยให้แม่บ้านเกษตรกรได้พัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถสร้างสุขให้ครอบครัวชุมชนและสังคม

4.ได้รับความเชื่อถือจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ในฐานะองค์กรตัวแทนของแม่บ้านเกษตรกรมากกว่าโดยลำพัง

ผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นจากการพัฒนาของที่นี่ ถือว่าสำเร็จได้ตามศักยภาพของชุมชนแห่งนี้แล้วล่ะครับ เพราะมาตรฐานของเราแม้ว่าจะไม่ได้รับรองจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงใดๆ แต่เราได้รับการรับรองมาตรฐานจากชุมชนของเราเอง และท้ายที่สุดที่กลุ่มจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มอิ่มและยั่งยืนนั่นก็คือ"ความสุข"นั่นเองคร้าบ....

สำหรับวันนี้.....มาตรฐานชุมชน and  Home Economics.......

                                                               สวัสดีครับ

                                                                เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                24/05/2561

หมายเลขบันทึก: 647599เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2018 13:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 พฤษภาคม 2018 13:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (6)

สุดยอดมากค่ะ  เกษตรกรรม  อาหาร  ความสุข  ความสัมพันธ์  ความสามัคคี  และการสนับสนุนที่ดีอย่างต่อเนื่อง  ในการพัฒนาคนรวมกันเป็นกลุ่มนะคะ ... ยินดีด้วยจร้า

มาตรฐานพรานกระต่าย

เห็นการมีส่วนร่วมอย่างมีชีวิตชีวามากๆ ครับ

โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของคนหลากวัย หลากสถานะองค์กร

และอีกอย่างคือ การทำกิจกรรมร่วมกัน  ก็เสริมสุขภาพกายใจ อารมณ์ สังคมไปในตัวอย่างเสร็จสรรพ

ส่วนการประวกดประชัน  ผมมองเป็นกลไกการพัฒนาเป็นสำคัญ ครับ

ชื่นชม ครับ

-สวัสดีครับพี่หมอธิ-มาตรฐานของเรา…มาตรฐานระดับชุมชนครับ 55-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจบันทึกนี้นะครับ

-สวัสดีครับ ดร.นิรันดร์-ขอบคุณสำหรับคำชื่นชม…ชุมชนเข้มแข็งครับ

-สวัสดีครับอาจารย์แผ่นดิน-ใช่เลยครับ คือกลไกการพัฒนา-ยินดีกับการส่งต่อเรื่องราวของชุมชนแห่งนี้ครับ-ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี