มาตรฐานชุมชน & Home Economics....

มาตรฐานชุมชน มาตรฐานที่การันตีได้ในแบบของตัวเราเอง กับชุมชนเข้มแข็งของที่นี่ "กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย"หมู่ที่ 12 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร คร้าบ!!!!!!!

                                                -กับอีกภารกิจหลักหนึ่งของสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นัั้น นอกจากงานส่งเสริมการเกษตรด้านต่างๆ แล้ว งานส่งเสริมด้านสถาบันเกษตรกรก็ถือเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของการรวมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายด้วยครับ...และที่ผ่านมาผมได้เคยนำเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ได้ลงไปปฏิบัติในพื้นที่มาบันทึกเอาไว้หลายครั้งแล้ว ซึ่งหากผู้อ่านและกัลยาณมิตรได้ติดตามก็คงจะพอรู้และได้ร่วมรับชมบรรยากาศในระหว่างการทำกิจกรรมกันไปบ้างแล้ว และเพื่อเป็นการส่งต่อเรื่องราวดี ดี ของ"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร"กลุ่มที่มีความสำคัญและถือเป็นกลไกหลักในการเชื่อมประสานกลุ่มต่างๆ ให้ก้าวต่อไปได้นั้น วันนี้ผมจึงขอเชิญชวนทุกๆ ท่านไปร่วมกิจกรรมด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับ ว่าแต่จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้าง พร้อมแล้วตามผมไปชมและเชียร์ฺพร้อมๆ กันได้เลยคร้าบ!!!


1.หลังจากไดัรับทราบกำหนดการตรวจเยี่ยมเพื่อตัดสินการประกวดกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดฯ ที่กำหนดเอาไว้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. แล้วนั้น ผมก็ได้ประสานงานกับ"พี่ดวง"และคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลวังควง เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการกันทันทีครับ และในเช้าของวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทีมงานคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มฯ ก็ได้มารวมตัวกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน สถานที่ ที่เราใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ครับ และวันนี้ผมได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จะต้องจัดเตรียมเอาไว้ตอบคำถามในการประกวดด้วยครับ และวันนี้เราก็ได้ข้อสรุปในการจัดเตรียมงาน พร้อมกับแบ่งหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ เอาไว้อย่างเรียบร้อยแล้วล่ะครับ และนัดเพื่อเตรียมงานกันอีกครั้งหนึ่งในอาทิตย์หน้าครับ...

2.ในช่วงเช้าของวันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 ก่อนถึงกำหนดการ ทีมงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหินเตาปูน (กลุ่มเครือข่ายระดับอำเภอ)ก็ได้มารวมตัวกันเพื่อจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายครับ วันนี้มี"ลุงซอย"เป็นหัวเรือใหญ่ ในการปอกมะพร้าว พร้อมกับมีสมาชิกกลุ่มมาช่วยกันเตรียมเมนูอาหารต่างๆ เอาไว้โชว์ในวันงานด้วยล่ะครับ สำหรับข้อมูลของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อยนั้น ผมได้นำมาบันทึกเอาไว้บนสมุดออนไลน์เล่มนี้หลายครั้งแล้วครับ ติดตามได้จากที่นี่ครับ บันทึกการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย  และนี่ก็คือผลงานที่ใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการเป็นตัวแทนของอำเภอพรานกระต่าย เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดปีนี้ครับ..

3.สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย นั้น มีจุดเด่นตรงกิจกรรมที่ดำเนินตามวิถีของการดำรงชีพแบบพื้นบ้านครับ หากจะเอาหลักเกณฑ์ทางด้านของมูลค่าทางธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ต้องได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ นั้น เราก็คงจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ใดๆ เป็นแน่ครับ แต่หากมองในมิติของการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตาม"คู่มือการจัดตั้งและการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ของสำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 2555"ที่บอกเอาไว้ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร คือ

1.เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มใช้พลังความคิด กำลังกาย กำลังทรัพย์และจิดใจในการปรับปรุง ยกระดับฐานะของสังคมเกษตรกรให้ดีขึ้นทุกวิถีทาง

2.เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกษตรมีความรู้ด้านการผลิต การจัดการ สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ

3.เพื่อให้แม่บ้านเกษตรกรมีความรู้ด้านเคหกิจเกษตร ในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น และเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

4.เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้จากที่นี่ครับ คู่มือการจัดตั้งและการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 2555

หากดูตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งและภารกิจการส่งเสริมแล้ว วันนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย ถือว่ามีความพร้อมที่จะนำเสนอผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการและผู้ที่สนใจได้อย่างภาคภูมิใจแล้วล่ะครับ...

4.และในเช้าของวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทีมงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อยและสมาชิกกลุ่มเครือข่าย ก็ได้มารวมตัวกันเพื่อจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ ให้พร้อมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินในช่วงบ่ายครับ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนจาก"โรงเรียนบ้านลานทอง"นำโดยท่าน ผอ.โรงเรียน ที่งานนี้ได้ส่งน้องๆ มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ให้อย่างสวยงามเลยล่ะครับ...

5.ใช้เวลาในการจัดเตรียมการกันไม่นาน สถานที่และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็พร้อมที่จะใช้ต้อนรับคณะกรรมการผู้มาเยือนแล้วล่ะครับ งานนี้มีทั้งของคาว ของหวาน เห็นแบบนี้แล้ว ผมคงไม่ต้องบรรยายให้มากความ เอาเป็นว่าของฟ้องด้วยภาพก็แล้วกันนะคร้าบ....

6.หลังจากจัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ได้เวลาของการพักรับประทานอาหารกลางวัน และให้เวลาสมาชิกกลุ่มได้ไปเตรียมตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมกันแล้วล่ะครับ วันนี้ทีมงานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอพรานกระต่าย นำโดย"ผู้ใหญ่เกศริน เพ็ชรรักษ์ฺ"ในฐานะประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มเครือข่ายจาก"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหินเตาปูน หมู่ที่ 11 ตำบลพรานกระต่าย"มาร่วมกิจกรรมด้วยล่ะครับ และเพื่อเป็นการเพิ่มพลัง และเสริมความมั่นใจในการประกวดกิจกรรม หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เราก็ได้ซักซ้อมความเข้าใจและขั้นตอนต่างๆ ในการต้อนรับคณะกรรมการทันทีครับ และวันนี้ได้พิธีกรคนรุ่นใหม่ไฟแรง "พี่กุ้ง"เจ้าของฟาร์มไส้เดือน มาช่วยเป็นพิธีกรในวันนี้ด้วยล่ะครับ...

7.และเมื่อถึงเวลาตามกำหนดการ เวลา 13.30 น.คณะกรรมการตัดสินระดับจังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายรังสิต เครือคำหล่อ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานระดับจังหวัดในฐานะคณะกรรมการ ก็ได้เดินทางมาถึง ณ ที่ทำการกลุ่มแล้วล่ะครับ เมื่อพร้อมแล้วพิธีกรก็ได้เริ่มกิจกรรมตามที่ได้ซักซ้อมเอาไว้ทันทีครับ โดยเริ่มจากการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการกันก่อน วันนี้ได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น/ผอ.รพ.สต./ผอ.รร. มาให้กำลังใจและร่วมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการด้วยล่ะครับ เมื่อเสร็จสิ้นการต้อนรับคณะกรรมการแล้ว ก็ถึงเวลาของการนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มแล้วล่ะครับ งานนี้เราเน้นแบบ"พูดน้อยต่อยหนัก"ครับ 5555 ถือเป็นธรรมดาที่สมาชิกจะพูดไม่ค่อยเก่งครับ และสิ่งนี้ก็คือข้อที่เราจะต้องมาช่วยกันพัฒนากันต่อครับ...

8.เมื่อนำเสนอโดยการสรุปภาพและผลงานของกลุ่มให้คณะกรรมการได้รับชมและซักถามในข้อที่สนใจและเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ให้ครอบคลุมแล้ว ต่อไปก็เป็นการสำเสนอผลงานของกลุ่มโดยให้สมาชิกกลุ่มได้นำเสนอแบบของจริงกันต่อครับ กิจกรรมแบบนี้ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในการทำกิจกรรมของกลุ่มได้เป็นอย่างดีครับ ทั้งนี้่ก็เพราะว่าจุดแข็งของเราคือการสร้างแหล่งอาหารและจุดสูงสุดของเราก็คือการที่ได้สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองครับ...

9.หลังจากเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอก็ได้เป็นตัวแทนในการมอบของฝาก ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้กับคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยล่ะครับ พร้อมกับขอเก็บภาพแห่งความประทับใจเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยล่ะครับ...

10.และงานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเครือข่ายและชุมชนที่มีส่วนช่วยเหลืองานในวันนี้ครับ ดังนั้นมิตรภาพต่างๆ ที่ได้ก่อเกิด ณ วันนี้ถือเป็นสิ่งดีงามที่น่าจดจำและเก็บเอาไว้เป็นพลังใจในการขับเคลื่่อนงานส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกันต่อไปครับ...ช่วงเวลาของ"ความสุข"เกิดขึ้นได้ในทุกๆ ที่จริงๆ ครับ...

11.ส่งแขกผู้มีเกียรติกลับกันเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็ได้เวลาของการเก็บกวาดสถานที่แล้วล่ะครับ และนี่ก็คือสิ่งที่ตอบโจทย์ของหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้อย่างแจ่มชัด กับความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนแห่งนี้ครับ งานนี้วันทำให้ได้สัมผัสในสิ่งที่หลาย ๆ คนกำลังค้นหากับชุมชนเล็กๆ ที่มีความเป็นอยู่แบบพื้นบ้าน ยึดถือและดำรงชีพไปตามวิถีที่เดิมๆ แต่มีพลังที่จะขับเคลืี่อนไปได้อย่างน่าภาคภูมิใจครับ..

12.ไหนๆ ก็จะจากกันในวันนี้นั้น ผมก็ขอเก็บภาพความประทับใจกับ"พี่ดวง"เอาไว้สักหน่อยก็แล้วกันนะครับ...อ้อ...วันนี้ก่อนกลับบ้านได้ลิ้มลองเมนูอร่อยๆ ที่ชื่อแปลกหูว่า"สะเอิ๊กปูนา"ด้วยล่ะครับ ขอบอกว่ามีวิธีการทำที่ไม่ธรรมดา เอาไว้จะนำเรื่องราวมาบันทึกให้ได้รับชมกันในโอกาสต่อไปนะคร้าบ 55555"

13.หากจะบอกถึงประโยชน์ของการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ที่บอกเอาไว้ว่า

1.ทำให้มีการรวมกลุ่มทำงาน/กิจกรรมต่างๆ ได้ผลดียิ่งขึ้น

2.ช่วยในการตัดสินใจของแม่บ้านเกษตรกรและการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

3.ช่วยให้แม่บ้านเกษตรกรได้พัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถสร้างสุขให้ครอบครัวชุมชนและสังคม

4.ได้รับความเชื่อถือจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ในฐานะองค์กรตัวแทนของแม่บ้านเกษตรกรมากกว่าโดยลำพัง

ผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นจากการพัฒนาของที่นี่ ถือว่าสำเร็จได้ตามศักยภาพของชุมชนแห่งนี้แล้วล่ะครับ เพราะมาตรฐานของเราแม้ว่าจะไม่ได้รับรองจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงใดๆ แต่เราได้รับการรับรองมาตรฐานจากชุมชนของเราเอง และท้ายที่สุดที่กลุ่มจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มอิ่มและยั่งยืนนั่นก็คือ"ความสุข"นั่นเองคร้าบ....

สำหรับวันนี้.....มาตรฐานชุมชน and  Home Economics.......

                                                               สวัสดีครับ

                                                                เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                24/05/2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรบ้านพรานความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สุดยอดมากค่ะ  เกษตรกรรม  อาหาร  ความสุข  ความสัมพันธ์  ความสามัคคี  และการสนับสนุนที่ดีอย่างต่อเนื่อง  ในการพัฒนาคนรวมกันเป็นกลุ่มนะคะ ... ยินดีด้วยจร้า

มาตรฐานพรานกระต่าย

จัดกิจกรรมดีมากครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นการมีส่วนร่วมอย่างมีชีวิตชีวามากๆ ครับ

โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของคนหลากวัย หลากสถานะองค์กร

และอีกอย่างคือ การทำกิจกรรมร่วมกัน  ก็เสริมสุขภาพกายใจ อารมณ์ สังคมไปในตัวอย่างเสร็จสรรพ

ส่วนการประวกดประชัน  ผมมองเป็นกลไกการพัฒนาเป็นสำคัญ ครับ

ชื่นชม ครับ

-สวัสดีครับพี่หมอธิ-มาตรฐานของเรา…มาตรฐานระดับชุมชนครับ 55-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจบันทึกนี้นะครับ

-สวัสดีครับ ดร.นิรันดร์-ขอบคุณสำหรับคำชื่นชม…ชุมชนเข้มแข็งครับ

-สวัสดีครับอาจารย์แผ่นดิน-ใช่เลยครับ คือกลไกการพัฒนา-ยินดีกับการส่งต่อเรื่องราวของชุมชนแห่งนี้ครับ-ขอบคุณครับ