• เช้านี้ 5 ธันวาคม 2549 ได้ไปร่วมใส่บาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ  

 • คณะในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรขึ้น ดีมากๆที่น้องเก้า ยุวดี อุปนันท์ได้โทรศัพท์มาหาแต่เช้า เลยถือเป็นโอกาสอันดีที่ปลุกให้ทันไปใส่บาตร

 • สิ่งดีๆที่ได้รับวันนี้จึงเริ่มแต่เช้า

 • พบหลายคนที่ทำงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. อาทิเช่น ผศจินดา เลิศศิริวรกุลและครอบครัว คุณเกษร  จันทะเสน คุณฉัตรฤดี  เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมลูกชาย คุณยุวดี อุปนันท์พร้อมคุณแม่

 • นอกจากนี้ ยังได้พบคุณสุภาวดี ประดับวงษ์ เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ และอีกหลายท่าน

 • ใส่บาตรแล้ว กลับไปที่พัก ดูทีวี พบสารคดีที่เล่าถึงการทรงงานของในหลวง

 • ฟังไป ฟังไป ท่านทรงงานหนักมากนัก

 • ท่านทรงเป็นนักคิด ประเทศของเราจึงได้พัฒนามามากขนาดนี้

 • เราเป็นข้าราชการ

 • จึงทำให้อยู่ไม่ได้แล้ว ต้องลุกไปทำงานตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก

 • แทนที่จะผลัดไปเรื่อยอย่างที่เป็นอยู่
 • เลยได้คิดว่า รักพ่อ ต้องขยัน จึงเป็นที่มาของบันทึกนี้ด้วย ค่ะ