ความเหมือนที่แตกต่างของการจัดการความรู้ในองค์กร: ความเห็นของ CFO

  ติดต่อ

  การบริหารผลการดำเนินงาน   

ปัจจุบันเกิดปรากฎการณ์ของการบรรจบกันขององค์ความรู้ 3 ด้านคือ การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) การบริหารข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Intelligence) และการบริหารผลการดำเนินงาน (Performance Management)

จากมุมมองทางธุรกิจ องค์ความรู้เหล่านี้มารวมตัวกันได้เนื่องจากตัวเชื่อมคือ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทำให้บริษัทหรือองค์กรเอกชนต้องการแสวงหาความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อผลประกอบการที่ดีจากการสร้างคลังข้อมูลและความรู้ในองค์กร เพื่อให้พนักงานขององค์กรเป็น Knowledge Worker อย่างแท้จริง

ซึ่งนั่นก็หมายถึง การมีพนักงานที่มีความรู้เหนือกว่าคู่แข่งทางธุรกิจ การที่ผู้บริหารมีข้อมูลที่ชัดเจนกว่า ในการตัดสินใจทางธุรกิจ เชือว่าจะนำมาซึ่งผลทางธุรกิจ (Business Results) ที่ดีกว่าคู่แข่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Performance Management

หมายเลขบันทึก: 65254, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:36:44+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #knowledge#management#performance#business#intelligence#corporate

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับผม :)