KM เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชน

KM เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชน

         TK Park หรืออุทยานการเรียนรู้ (www.tkpark.or.th) เป็น concept ใหม่ของการเรียนรู้สำหรับเยาวชน   เป็นรูปแบบของการเรียนรู้สำหรับเสริมการศึกษาหรือการเรียนรู้ในรูปแบบ (ในโรงเรียน - มหาวิทยาลัย) ที่ยังตามการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนหรือวัยรุ่นไม่ทัน

                                 

                                         ปกหนังสือ TK Park

         ผมอ่านหนังสือ "คู่มือเติมชีวิตให้ห้องสมุด"  พร้อมดู VCD เติมชีวิตให้ห้องสมุดแบบ TK Park ด้วยความตื่นตาตื่นใจและเกิดจินตนาการดังนี้

     - การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ  การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
     - อุทยานการเรียนรู้ควรเป็นอุทยาน "สร้าง" ความรู้ มากกว่า "เสพ" ความรู้
     - คนที่ทำกิจกรรม "สร้าง" ความรู้ในยุคสังคม
          - เศรษฐกิจที่มีความรู้เป็นฐานคือ  คนไทย 64 ล้านคน   มองจากกลุ่มเป้าหมายของ  อุทยานการเรียนรู้คือเยาวชนหรือวัยรุ่นทุกคน
     - อุทยานการเรียนรู้คือ   อุทยานแห่งกิจกรรม
     - "อุทยานการเรียนรู้"  อยู่ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย
     - อุทยานการเรียนรู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของ สบร. ควรทำหน้าที่ส่งเสริม "อุทยานการเรียนรู้" ที่อยู่ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย   โดยเข้าไปกระตุ้น  ยกย่อง  เชื่อมโยง  กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่มีอยู่แล้วในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม   เน้นที่เยาวชนและวัยรุ่น

วิจารณ์  พานิช
 7 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)