จงมีความฝันมีจินตนาการ และสร้างกำลังใจให้ตนเองเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตไปในทางที่ดีกว่าเดิม วิธีการสร้างกำลังใจที่น่าสนใจมีดังนี้

1.ให้มองความดีในตังเองให้เด่นชัดในบางเรื่องแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามให้คิดซ้ำ ๆ ว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนเก่ง

2.จงฝันเห็นภาพความสำเร็จเสมอ เพราะภาพนั้นจะทำให้จิตใจเบิกบาน

3.จงมีความรักที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ เสมอ เพราะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดี

4.ให้ชื่นชมตัวเองทุกครั้งที่ลงมือกระทำสิ่งใดลงไป

"ชีวิตที่มีพลังต้องสร้างกำลังใจและให้คิดเสมอว่าไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ หากยังล้มเหลว ขอให้คิดเสมอว่า....ยังมีโอกาสในการสร้างฝันและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในวันพรุ่ง"