มหาวิทยาลัยกัมมันตะ

                          

ในการประชุมสัมมนาวิชาการ 5th Engagement Thailand Annual Conference ที่ มศว. ประสานมิตร เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ศ. นพ. ประเวศ วะสี ได้รับเชิญให้กล่าวปาฐกถานำเรื่อง “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม แนวทางใหม่แนวทางใหม่ในการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมอย่างยั่งยืน” 

สามารถอ่านบทความและ PowerPoint ประกอบการบรรยายได้ที่ ()   และฟังเสียงบรรยายได้ที่ (

วิจารณ์ พานิช        

๑๑ ก.ค. ๖๑


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)