180809 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด D – Dolly - handcart

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
common errors

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานกรม


Common Errors in English Usage Dictionary:

อธิบายว่า “dolly” ที่ หมายถึง

     “แท่นแบนพร้อมล้อ” = ‘a flat platform with wheels’

      บ่อยครั้ง ใช้ ‘เพื่อเคลื่อนย้ายของหนัก’

      หรือให้ช่างซ่อมรถนอน ‘เพื่อเลื่อนตัวเข้าใต้ท้องรถ’

หากแต่ มีผู้เข้าใจผิดสับสน ใช้คำ “dolly

ให้หมายถึง “handcart

      ที่เป็น “กระบะมี สองล้อพร้อมที่จับ”เพื่อดันหรือลาก (เช่น รถเจ็ก)

หรือ “hand truck

      ที่เป็น “รถเข็น สำหรับเคลื่อนย้ายของหนักด้วยมือ”

      มีลักษณะเป็น โครงแนวตั้ง ‘พร้อมล้อคู่ด้านล่างระหว่างแท่นรองรับสิ่งของ’

      ทำงานโดย ‘สอดแท่นรองรับเข้าใต้สิ่งของ’

      ดึงที่จับให้โครงเอนเพื่อยกสิ่งนั้น แล้วเคลื่อนที่ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน D Revisedความเห็น (0)