คำพ้องเสียง ออกเสียงเหมือน เขียนต่าง ความหมายต่าง

สวัสดีค่ะ !! พบกันอีกแล้วนะคะ หลังจากที่ครูสรแนะนำทุกคนให้รู้จักคำพ้องรูปไปเมื่อครั้งก่อน ยังมีคำอีกประเภทหนึ่งที่คิดว่าทุกคนควรจดจำ และนำไปใช้ให้ถูกต้อง เป็นคำที่เมื่ออ่านออกเสียงแล้ว เสียงจะเหมือนกัน แต่ความหมายไม่เหมือนกัน และยังเขียนต่างกันอีกด้วยนะคะ เราเรียกคำนั้นว่า “คำพ้องเสียง” ค่ะ

คำพ้องเสียง คือ คำที่มีการเขียนไม่เหมือนกัน แต่ออกเสียงเหมือนกัน และมีความหมายต่างกันออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการนำคำพ้องเสียงไปใช้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจค่ะ

เพื่อให้ทุกคนจดจำและสังเกตคำพ้องเสียงให้ง่ายขึ้น ครูสรจึงได้รวบรวมคำพ้องเสียง พร้อมยกตัวอย่างประโยคที่มีคำพ้องเสียงมาให้ทุกคนรู้จักกันดังต่อไปนี้

กาล กานต์ กาฬ การณ์ การ

กาล หมายความว่า เวลา

กานต์ หมายความว่า เป็นที่รัก

การณ์ หมายความว่า เหตุ เค้า มูล

การ หมายความว่า งาน สิ่งหรือเรื่องที่ทำ

กาฬ หมายความว่า ดำ

ตัวอย่างประโยค : สถานการณ์การรักษาโรคกาฬหลังแอ่นทำได้ตามกาลสมัย

กด กฎ

กด หมายความว่า บังคับลง ใช้กำลังดันให้ลดลง

กฎ หมายความว่า จดไว้เป็นหลักฐาน ข้อกำหนด

ตัวอย่างประโยค : ตำรวจกดสัญญาณไฟแดงเพื่อให้เป็นตามกฎจราจร

ข้า ค่า ฆ่า

ข้า หมายความว่า คน ข้าพเจ้า ฉัน

ค่า หมายความว่า มูลค่าหรือราคาของสิ่งใด ๆทั้งรูปธรรมและนามธรรม

ฆ่า หมายความว่า ทำให้ตาย

ตัวอย่างประโยค : ข้าเป็นคนไทยต้องรักษาคุณค่าในความเป็นไทยและจะไม่เข่นฆ่ากัน

จัน จันทร์ จันทน์

จัน หมายความว่า ชื่อไม้ต้นขนาดกลาง ผลสุกสีเหลืองหอม

จันทร์ หมายความว่า ชื่อวันที่ 2 ของสัปดาห์

จันทน์ หมายความว่า ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งเนื้อไม้ ดอก ผลมีกลิ่นหอม ใช้ทำยาและทำเครื่องหอม

ตัวอย่างประโยค : ฉันกินลูกจันเมื่อวันจันทร์แล้วไปฝึกทำดอกไม้จันทน์

พาน พาล

พาน หมายความว่า พบปะ , ภาชนะมีเชิงประเภทหนึ่ง

พาล หมายความว่า เกเร

ตัวอย่างประโยค : คบคนพาลพานพาไปหาผิด

ลาบ ลาภ

ลาบ หมายความว่า อาหารชนิดหนึ่ง

ลาภ หมายความว่า สิ่งที่ได้มาไม่ได้คาดคิด

ตัวอย่างประโยค : ลุงนิดถูกหวยได้ลาภก้อนใหญ่จึงพาเพื่อไปกินลาบ

ว่า หว้า

ว่า หมายความว่า พูด บอก

หว้า หมายความว่า ชื้อไม้ต้นขนาดใหญ่ผลสุกมีสีม่วงดำ

ตัวอย่างประโยค : แม่บอกว่าลูกหว้าต้นนี้หวาน

ศาสตร์ สาด สารท

ศาสตร์ หมายความว่า ระบบวิชาความรู้

สาด หมายความว่า ซัดไป

สารท หมายความว่า เทศกาลทำบุญเดือนสิบ

ตัวอย่างประโยค : พระสาดซัดน้ำมนต์ให้ศีลให้พรในวันสาร์ทเดือนสิบเป็นศาสตร์ที่ปฏิบัติกันสืบมา

รด รส รถ

รด หมายความว่า เท ราด สาด

รส หมายความว่า สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น

รถ หมายความว่า พาหนะชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค : แม่ขับรถไปรดน้ำต้นไม้ให้มีรสชาติอร่อย

สมุด สมุทร

สมุด หมายความว่า กระดาษที่ทำเป็นเล่ม

สมุทร หมายความว่า ทะเลที่มีขนาดใหญ่ ทะเลลึก

ตัวอย่างประโยค : จ้อยทำสมุดบันทึกหล่นหายไปในมหาสมุทร

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ เด็ก ๆ สังเกตประโยคที่ครูสรนำตัวอย่างมาให้ดูกันแล้ว เข้าใจคำพ้องเสียงกันแล้วใช่ไหมคะ จะเห็นว่าคำพ้องเสียงอ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน และมีความหมายไม่เหมือนกัน

ให้จำว่า “คำพ้องเสียง ออกเสียงเหมือน เขียนต่าง ความหมายต่าง”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสรสอนภาษาไทยความเห็น (0)