นิเทศการสอนครูชาวต่างประเทศโรงเรียนเทศบาล 1 ท่าโขลงจังหวัดปทุมธานี​ (ุ8)


กิจกรรมการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษแบบ Active learning ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียนมาเป็นผู้จัดการโครงการโรงเรียนสองภาษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผ่านดร.พิกุล เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน  ท่าน รศ.ดร.ชานนท์ จันทรา รองคณบดีฝ่ายบริหารมาร่วมงานด้วย ท่านผู้อำนวยการ กิตติมา ปี่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ท่าโขลงจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้บริหารโรงเรียน  ท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คือท่าน รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล เป็นประธานกรรมการโครงการมีคณะกรรมการโครงการโรงเรียนสองภาษาถึง 11 ท่าน เนื่องจากมีครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนถึง 14 คน 


นักเรียนทั้งโรงเรียนมีประมาณ 3000 กว่าคน ในระดับอนุบาลก็ประมาณ 1000 กว่าคนแล้วมีอนุบาล1-3 ประถมมีประถมศึกษาปีที่ 1-6 นอกจากนี้ยังมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ด้วย 


ในแต่ละเดือนผู้เขียนมีหน้าที่นิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แต่วิชาคณิตศาสตร์ ผศ.ดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ เป็นผู้นิเทศเองและผศ.ดร.เอกภูมิ จันทรขันตี คอยช่วยนิเทศครูชาวต่างประเทศวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย ทีมงานทำงานมีประสิทธิภาพมาก  กิจกรรมการนิเทศครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้มีการพัฒนา ให้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรและผู้เรียน ดังนั้นครูชาวต่างประเทศต้องพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

ผศ.ดร.เอกภูมิ จันทรขันตี จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นิเทศครูชาวต่างประเทศวิชาวิทยาศาสตร์เพราะนักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นผู้นิเทศชาวต่างประเทศวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

ในวิชาภาษาอังกฤษผู้เขียนเป็นผู้นิเทศเอง มาดูคนแรกกันเลยคือ Mr. Michael Francisco Magday ชาว Philippine สอนเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับท่าทางเรียกว่า Action verb ในภาพแรก ความคุมชั้นเรียนได้ดี มีเทคนิคกระตุ้นการเรียนให้แก่นักเรียนโดยการให้นักเรียนปรบมือ เพื่อเตรียมความพร้อม เทคนิคอรกอย่างที่ผู้เขียนแนะนำให้นักเรียนทำคือ เทคนิคการทำท่าทาง วันที่ไปนิเทศโชคดีท่านอาจารย์จำรัสและบังวอญ่าแวะมาเยี่ยมด้วยเลยได้ดูการสอนของ Mr. Michael Francisco Magday 


ตอน Mr. Michael Francisco Magday สอนเรื่อง  Parts of body ใช้รูปภาพจำนวนมากเนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 เห็นห้อง MEP นักเรียนตั้งใจมาก แต่ Mr. Michael ลืมสอนคำศัพท์คำว่า Head ทำให้นักเรียนหาคำศัพท์ไม่พบ ตอนทำกิจกรรมนักเรียนเลยหากันวุ่นวาย ตอนหลังการนิเทศเลยแจ้ง Mr. Michael Francisco Magdayว่าควรสอนคำศัพท์ให้ครบและตรวจสอบใบงานกับการสอนให้สอดคล้องกัน นักเรียนจะได้ไม่งงตอนทำใบงานกลุ่ม...เนื่องจากนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ตอนนักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนทำกิจกรรมได้ดีมาก เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนทำงานเป็นทีมและเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย  การควบคุมชั้นเรียนและการเข้าใจบริบทของนักเรียนไทยเป็นสิ่งสำคัญต่อชาวต่างประเทศมาก 

ครูชาวต่างประเทศอีกคนที่สอนได้ดีคือ Miss Angelica ชาว Philippine เหมือนกัน สอนเรื่องคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมที่เรียกว่า  Dairy Products แล้วให้นักเรียแบ่งกลุ่มช่วยกันติดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

มีครูชาวต่างประเทศชื่อ Miss Eliza เพิ่งรับเข้ามาใหม่แทนครูที่กลับบ้านสอนเรื่องคำศัพท์อธิบายอารมณ์ แต่ใช้ภาพ แตงโม แสดงท่าทางยิ้ม นักเรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำให้นักเรียนเข้าใจผิด เลยต้องช่วยอธิบายใหม่และแก้ไขการใช้ภาพของครู   ภาพที่สองคำว่า bored  แต่ครูใช้ภาพหัวใจ ตอนครูแสดงรูปภาพ  นักเรียนเลยตอบว่า heart ...555   ตอนให้ Reflection แก่ครูเลยต้องอธิบายยาวว่า รูปภาพที่ครูให้จะมีผลต่อความเข้าใจของนักเรียน 

ครูชาวต่างประเทศทำงานหนัก เพราะโรงเรียนมีกิจกรรมมาก ตอนเช้าต้องไปยืนรับนักเรียนตามตารางข้างบน มีกิจกรรมฝึกทักษะวิชาการแก่นักเรียนตอนเช้าและกลางวัน มีกิจกรรมฝึกนักเรียนพูดภาษาอังกฤษหน้าเสาธง 

โดยแบ่งไปตามลำดับชั้นเรียน ของแต่ละวันในภาพพอดีช่วงนั้นมีข่าวนักฟุตบอล 13 คนติดในถ้ำนักเรียนเลยเอาคำศัพท์ตอนช่วงนั้นมาให้เพื่อนเรียนรู้พร้อมๆกัน...

ผู้เขียนช่วยกันพัฒนาครูให้เตรียมการสอน ช่วยกันนิเทศและไปสังเกตการสอนของเพื่อนครูชาวต่างประเทศเพื่อนำมาปรับปรุงการสอนและพัฒนาการสอนของชั้นเรียนของตนเองต่อไป...ผู้เขียนชอบการพัฒนาครูและการทำงานเป็นทีมของชาวต่างประเทศ ...วันเสาร์เกือบทุกวันเสาร์จะมีกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้นักเรียนในแต่ละระดับชั้นแบบใน link นี้...ครูเหนื่อยแต่มีความสุขกันดี...ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน...ความเห็น (6)

การเข้าใจคำศัพท์โดยไม่ผ่านการแปลเป็นการเรียนภาษาที่เป็นทางลัด ผู้สอนต้องเชี่ยวชาญสื่อผ่านอายตนะทั้งห้าที่อยู่ในตัวผู้เรียน ถือว่าสุดยอดหรือความเป็นเลิศของทีมศึกษาศาสตร์

ขอบคุณ โอกาส ที่ทำให้ ได้ไปรู้ ไปดู ไปเห็น การสอนของครูต่างประเทศในโรงเรียน ท่าโขลง

ขอบคุณอาจารย์ จำรัส เจริญเวช ปกติเด็กจะตั้งใจมาก

ขอบคุณมากครับคุณพงศ์สิริกรณ์ ที่แวะมาอ่าน

ขอบคุณบังวอญ่า มีกิจกรรมเยอะเลยช่วงนี้ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท