"อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดจิตอาสา แตกต่างกับการมีน้ำใจอย่างๆร"เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น

เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น

“  อะไรคือแรงบัลดาลใจที่ทำให้เกิดจิตอาสา แตกต่างกับการมีน้ำใจ อย่างไร“ ผู้ร่วมเสวนา หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท                  ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล  คุณลภัสรดา บางเทศธรรม และ ดร.แสน ชฎารัมย์

ติดตามชมทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ฯ WBTV   สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

  • ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv
  • ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

11 กรกฎาคม  2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)