สิ่งหนึ่งที่ทำเป็นสิ่งแรกเมื่อเชื่อมต่อเครือข่าย Internet คือ การเปิดเข้ามาที่ gotoknow.org จากนั้นก็จะอ่าน อ่าน และก็อ่าน ก่อนที่จะลงมือเขียน blog หรือนำที่เขียนไว้มาลงบันทึกใน blog ฉะนั้นผมอ่านก่อนเขียนเสมอ อ่านทุกบันทึกไม่เกี่ยงว่าของใคร โดยการเริ่มจากที่อ่านค้างไว้ ไล่มาถึงใหม่สุด นานวันเข้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ การรอคอยคนเขียนที่อยากอ่าน ที่ผมได้อ่านอยู่เป็นประจำจะยังไม่ขอเอ๋ยถึง เพราะอ่านทุกบันทึกอยู่แล้วอย่างที่บอกข้างต้น ที่หายไปหลายวันและไม่ได้อ่านเลยในช่วงนี้ คือ ท่านอาจารย์วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     หลายวันแล้วที่ผมไม่ได้อ่าน Blog ของอาจารย์วิบูลย์ วัฒนาธร ที่ นเรศวรวิจัย-QA-KM ท่านบันทึกเรื่องท้ายสุด (ไม่ใช่สุดท้าย) คือ กับ GIS ที่อุ้งผาง เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2548 และเป็นบันทึกเดียวของท่านในเดือนนี้ครับ ก่อนหน้านี้ท่านก็เว้นการเขียนบันทึกบ้างเหมือนกัน เช่นที่ละ 2 วัน 3 บ้าง ที่เขียนบันทึกนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงครับ และอยากอ่าน บางทีก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันครับ ว่าเปิด blog ทุกที ทำไมต้องพูดกับตัวเองในใจว่า "บันทึกของอาจารย์วิบูลย์ฯ วันนี้ไม่มี" สงสัยเหมือนเราติดคอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ซะแล้ว

     อาจารย์หายยุ่ง หรือเป็นวางแล้วคงมาเขียนให้อ่านกันอีกนะครับ...