ความเห็น 4441

ถามหา Blog ที่หายไป

สายลมแสงแดด
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 

น่าจะเรียกว่าหใด มุข ที่จะเขียนมากกว่าครับ

เพราะการ blog แต่ละครั้ง ก็เหมือนกับเรากลั่นกรองประสบการณ์ออกมาเป็นคำพูด ซึ่งก็ใช้เวลา

บางอย่างก็สามารถเขียนได้เลย ซึ่ง ที่อ.เขียนอยู่ก็น่าเป็นแบบนี้มากกว่า

บางอย่างก็ต้องมาเรียบเรียงคำพูดใหม่ เพื่อให้คนอื่นอ่าน

บางอย่างก็ต้องนั่งคิดทบทวน ก่อนที่จะเขียนว่าถูกต้องใหม่

ซึ่งในตอนแรกๆ blog ที่เขียนออกมาจะเป็นประเภทแรกมากกว่า ซึ่งสามารถเขียนได้เลย อาจจะเป็เพราะเป็นงานที่ทำอยู่ประจำ หรือ ความรู้ยังมีอยู่เต็มเปี่ยม เลยเขียนออกมาได้เรื่อยๆ

แต่อย่าลืมนะครับ

BLOG เขียนออกมาเพื่อให้คนอื่นอ่าน ไม่ใช้อ่านเอง

ดังนั้นอาจจะเขียนอยู่ แต่ไม่ได้ตีพิมพ์ ยังคงเป็นแค่ร่าง อาจจะมีหลายอัน เพราะความไม่แน่ใจในเรื่องที่เขียน หรือ อยากจะทบทวนดูก่อน ก่อนที่จตีพิมพ์ออกมา