นักบริหารงานวิจัยต้องอ่าน

ฐานข้อมูลการวิจัย และการวิเคราะห์ ของ UNESCO
นักบริหารงานวิจัยต้องอ่าน

 

เรื่องราวของ R&D Expenditure ของโลก ที่

 

http://www.uis.unesco.org/template/pdf/S&T/BulletinNo1EN.pdf

 

 

เรื่องราวของผลผลิตจาก R&D ของโลก ที่

 

http://www.uis.unesco.org/file_download.php?URL_ID=6313&filename=11285455005BulletinNo2EN.pdf&filetype=application%2Fpdf&filesize=81825&name=BulletinNo2EN.pdf&location=user-S/

 

วิจารณ์ พานิช

 

๖ พย. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)