"ลปรร" แพทย์พันธ์ใหม่

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ข้อคิดเพื่อการสร้างคน ก่อนสร้างหมอ

แพทย์พันธุ์ใหม่

ลองช่วยกัน ศึกษาจาก บทความ ท่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บ้านตาก และ ร่วมกัน "ลปรร" เพื่อประเทศไทยของเราครับ

http://gotoknow.org/archive/2005/11/05/08/51/07/e6413

 

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)