แพทย์พันธุ์ใหม่

ลองช่วยกัน ศึกษาจาก บทความ ท่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บ้านตาก และ ร่วมกัน "ลปรร" เพื่อประเทศไทยของเราครับ

http://gotoknow.org/archive/2005/11/05/08/51/07/e6413

 

JJ