วันเสาร์ที่  5  พย.  เวลา  8.00 - 11.00 น.ไม่ได้ไปเรียนเลยใครไปเรียนบ้าง  และเรียนอะไรบ้างหรือช่วยบอกหน่อยสิ  เพราะไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เปิดดู web ด้วย

 

อ้อยทิพย์ (คนเรียนผึ้ง)