คนเก่ง ไทยแกร่ง

   ระหว่างวันที่ ๔  ถึง ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ กลุ่ม "ชินคอร์ปอเรชั่น" ได้จัดงานแสดงถึงความสามารถของ "คนไทย" โดยมีการนำเสนองาน " นวตกรรม" จากทั่วประเทศ เปิดให้ทุกท่านได้ "เรียนรู้" ความสามารถของคนไทย และมีการคิด "นวตกรรมในการ "โหวต สำหรับผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรือ ผลงานแสดงความสามารถเฉพาะบุคคล"

ภาพข้างล่างเป็นภาพบรรยากาศในงานครับ

ภาพแรกทางเข้าชมงาน             ภาพที่สอง นักประดิษฐ์เครื่องปิ้ง

ภาพที่สามสิ่งประดิษฐ์              ภาพที่สี่ เครื่องมือออกกำลังกระดูก

JJ