สมศ ครบรอบ ๕ ปี ( ๔ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับการต่อยอดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการต่อยอดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา

จากผลการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ ท่านได้นำเสนอ สาเหตุของความด้วยคุณภาพของผู้ที่เข้ามาเรียน ขั้นอุมศึกษา เนื่องจาก "ไม่ได้มาตรฐาน" จากผลการประเมิน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็นดังต่อไปนี้ครับ

 ๑.ไม่มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ

 ๒.ไม่มีความรู้ และ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 ๓.ไม่มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

 ๔.ไม่รักการเรียนรู้

 ๕.ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

 ๖.ไม่มีทักษะในการทำงาน

 ๗.ไม่รักการทำงาน

 ๘.ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 ๙.ไม่มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ฟังแล้วอาการน่าเป็นห่วงครับ น่าจะถึงเวลาที่ "ครู อาจารย์ ผู้บริหาร นักการเมือง รวมทั้งผู้ปกครอง ทุกหน่วยงานที่ดูแล การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ อุดมศึกษา ต้องมา แลก เปลี่ยน เรียน รู้" เพื่อพัฒนา "มาตรฐาน และ คุณภาพการศึกษา กันอย่าง จริงจัง จริงใจ" โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ และ เป็นระบบ ที่มีความเชื่อมโยง และ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ในแต่ละพื้นที่ ต้องรีบ ยื่นมือ เข้าไปช่วย สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเครือข่าย "สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เข้าไปเป็นเครื่องมือ ดีกว่าต่างคน ต่างทำครับ"

 "เขตการศึกษาใดในจังหวัดขอนแก่น หรือ จังหวัดใกล้เคียงสนใจ ศูนย์บริการวิชาการยินดีช่วยประสานงาน เพื่อนำการจัดการความรู้ มาช่วยสร้างเครือข่ายในการพัฒนาร่วมกันครับ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#eqa#iqa#การประกันคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 6477, เขียน: 06 Nov 2005 @ 11:41 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)