เรียน สมาชิก GotoKnow.org ทุกท่าน

ทีมงานพัฒนา GotoKnow.org เข้าใจดีว่า หลายท่านประสบปัญหาในการใส่รูปถ่ายลงในบล็อก รวมทั้งใส่รูปและไฟล์ต่างๆ ลงในบันทึก และอยากให้เราปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้นกว่านี้ คือ ให้มีการ browse เลือกรูปหรือไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกับสามารถบันทึกข้อมูลอื่นๆ ได้ในหน้าเดียวกัน

คงต้องขอเรียนว่า การพัฒนา GotoKnow.org จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะช้าไปหน่อย อันเนื่องจากเรามีกำลังคนจำกัด และต้องพัฒนาและดูแลระบบอื่นควบคู่ไปด้วย (เช่น FeedSpring, MemeExpress, PlanetMatter) รวมทั้งมีงานประจำ (งานสอนและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคณะ)

ทีมงานได้พยายามทำงานอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว แต่การพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบนั้น เป็นงานที่ต้องใช้กำลังความคิดมาก และจะมีสิ่งต่างๆ ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอในการพัฒนา จึงถือได้ว่าเป็นงานที่ยากแต่ท้าทาย

จึงอยากขอให้สมาชิกทุกท่านเข้าใจ ภูมิใจ และ อดทนต่อการใช้ระบบที่คนไทยเราพัฒนาขึ้นมาเองด้วยสี่มือสองสมองที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในด้าน IT ให้เติบโตอย่างองอาจในภาคพื้นเอเชีย

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

ดร.จันทวรรณ น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์
(ทีมพัฒนา GotoKnow.org, FeedSpring, MemeExpress, PlanetMatter ภายใต้การสนับสนุนอย่างเข้าใจมาโดยตลอดตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 โดย สถาบันการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม - สคส.)