ไปฟังคุณ หยอย ฝอยเรื่อง"หลาดเมืองลุง"

ซึ่งต้องกระจายผลประโยชน์ที่พอเพียง มีความเป็นเจ้าของ ต้องควบคุมราคาสินค้า พัฒนาคุณภาพ ในการทำงานไม่เอาปัญหามาเป็นตัวตั้ง แต่เป้าหมายเป็นโอกาส (ประไพ ทองเชิญ)

    

1   หลาดหรือตลาดในพัทลุง ในอดีตก่อนมาเป็นตลาดในปัจจุบัน สถานที่นัดพบเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าชาวบ้าน

เรียกว่า"บอน"  เช่นบ่อนต้นไทร(ตลาดต้นไทร) บ่อนประดู่เรียง ตลาดประดู่เรียง บ้านปากคลอง) บ่อนท่ามิหรำตลาด

ท่ามิหรำ และบ่อนต้นชด คือตลาดนาท่อม นับเป็นตลาดยุคแรกๆของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต 

     ต่อมาเมื่อผู้คนรอนแรมนัดพบกันต้องต้องมารอมานอนค้างคืน จึงเกิดมีเล่นการพนันเกิดขึ้น  ดังคำปรับทุกข์ของ

คนขายน้ำผึ้งกับคนขายลางสาด เมื่อเกิดการเสียพนันว่า "ปรือมั่งเพื่อน คนขายน้ำผึ้งตอบว่าของกู"น้ำผึ้งก้าปึ้งปลาด

 "คนขายลางสาดก็บอกว่า "ของกูลางสาดก้าปราดปึ้ง" คือค่าขายน้ำผึ้ง กับค่าขายลางสาดเกลี้ยงทั้งคู่ จนเป็นสำนวน

ติดมาถึงปัจจุบัน "น้ำผึ้งก้าปึ้งปราด ลางสาดก้าปราดปึ้ง"

    2  หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540  เกิดตลาดเปิดท้ายขายของ พัทลุงก็มีตลาดเปิดท้ายขายของทุกอำเภอ 

ซึ่งผู้ขายจ่ายค่าเช่าที่ ขายได้ไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ขาย การจัดการตลาดเป็นเรื่องของเจ้าของสถานที่ 

   3 ตลาดใต้โหนดตลาดวัฒนธรรม  บริเวณบ้านของตระกูล"สงสมพันธ์"หลังจากการไปของ นักเขียนซีไรท์แผ่นดิน

อื่นปี 2539 กนกพงศ์ สงสมพันธ์ ณ.สถานที่นี้ เพื่อนพ้องน้องพี่ มารำลึกถึงกนกพงศ์กันทุกปี ต่อมาได้มีการเปิดบ้าน

เป็นตลาดที่เป็นการจัดกระบวนความคิด การมีส่วนร่วม การเป็นเจ้าของร่วมในตลาด หนึ่งในทีมจัดกระบวนการคือ 

พี่หยอย ของน้องๆ (คุณประไพ ทองเชิญ)  เมื่อตลาดใต้โหนดอยู่ตัว พี่หยอยก็รุกตลาดทางเลือกตลาดที่ 

 คือตลาดสวนไผ่สร้างสุข ตลาดสุขภาพ 

 แล้วรุกไปเปิดตลาดกรีนมุ้งมิ้ง 

กลับมา 

 มินิเกษตรตลาดอาหารคนเมือง 

  ตลาดของพัทลุงณวันนี้ มีนักท่องเที่ยว หลายจังหวัดมามาชม มาชิม มาจ่าย มากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน....

       4  ทางคณะทำงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน มีหัวหน้าส่วน ฯ บริษัทประชารัฐสามัคคี บริษัท SCE พัฒนาองค์กร

ชุมชน องค์กรมหาชน และทีมขบวนองค์กรชุมชน จึงนัดหมายมาแลกเปลี่ยน ปรับความคิดในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ชุมชนฐานรากซึ่งมีคุณ ณรงค์ คงมาก เป็นคนชวนคุย

     "ประสบการณ์ จากการทำตลาดใต้โหนด เป็นบทเรียนที่ดี เพราะได้มีการคิด คุย ปรับ เปลี่ยนร่วมกันตลอด โดยเฉ

พาะวัคถุดิบสินค้าที่มาจำหน่ายเป็นของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ  หากไม่ตอบโจทย์ ทีมจัดการตลาดจะเข้าไปเติมเต็ม

 จากตลาดใต้โหนด ได้เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการขยะ มาตลาดสวนใผ่ จึงออกแบบไม่ใช้ถังขยะ อย่าง

 น้ำยกซด ไม่ใช่หลอดดูด ให้เขาออกแบแบบคิดแบรนด์ของตัวเอง เช่น น้ำพริก อัพทูยู  ข้าวไข่เคย(ข้าวคลุก

กะปิ)

ทั้ง90 ร้านที่สวนใผ่สร้างสุข ต้องใช้วัตถุดิบของพัทลุง 70% ซึ่งต้องกระจายผลประโยชน์ที่พอเพียง มีความเป็น

เจ้าของ ต้องควบคุมราคาสินค้า พัฒนาคุณภาพ ในการทำงานไม่เอาปัญหามาเป็นตัวตั้ง แต่เป้าหมายเป็นโอกาส 

(ประไพ ทองเชิญ)

    คุณเทน มาเติมต่อในการทำงานต้องเข้าใจตัวเอง ผู้ประกอบการต้องสร้างแบรนด์ตัวเอง ซึ่งจะมี สถานีเติมพลังให้

กำลังใจ อย่างแบรนด์ กล้วยๆ กลายเป็นแบรนด์ของครอบครัว  มิติเศรษฐกิจฐานราก จะตอบโจทย์ นโยบาย เอา

ความรู้ไปกระทุ้งองค์กร ซึ่งกระบวนการ สำคัญกว่าผลสัมฤทธิ์ (คุณเทน)5 เป็นโอกาสดีที่ได้มาฟังคุณหยอย ฝอย

เรื่องหลาด ได้ปรับเปลี่ยนความคิดMindset ได้รับรู้วิธิการ หลักคิดในการทำตลาด ทำให้เศรษฐกิจชุมชนขยายตัว 

มีเงินไหลเข้าพัทลุง 5 ตลาด 5 ต้นแบบของตลาดพัทลุงที่ภาคเอกชนรุกไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

คนมีงานทำ มีรายได้ วิถีชุมชนขายได้(หยอย)....

.คุณณรงค์ ได้สรุปการสนทนาเป็นบทกวีไว้ว่า 

     "สร้างทีมงานผู้กล้าหาถิ่นเหมาะ  

ไม่จำเพาะที่ไหนทีมจัดได้  

 ร่วมเรียนรู้ร่วมจัดการร่วมทุกราย

 เราจึงได้ชื่นชมอุดมการณ์ 

      เริ่มจากหลักความคิดต้องเครียร์ครบ 

 ไม่หลีกหลบปัญหาพาให้หวั่น  

แบ่งบทบาทนานาแก้โดยพลัน  

ร่วมทันกันร่วมพลังฝันเป็นจริง 

     หาจุดยืนของหลาดแต่ละที่  

ไม่ให้มีแกนนำทำโดดเด่น 

ร่วมค้นคว้าศึกษาทำให้เป็น  

หลาดยามเย็นหลาดวันหยุดครบชุดเลย

     ที่เอกชน ที่หลวงที่ต้องเช่า  

ทีมงานเขาเรียนรู้ความหลากหลาย

 ได้ที่มาเตรียมพร้อมก่อนย่างกราย 

ทดสอบหลายโมเดลไม่ย่ามใจ  

      สร้างวิชชาทำหลาด เชิงท่องเที่ยว

เน้นสีเขียวกรีนไลฟล์ไม่เพ้อฝัน 

 ห้าตลาดผ่านมารับประกัน 

คงสักวันขยายครบครบจบกระบวน

     คนเมืองลุงสร้างหลาดสร้างชาติให้

 ก่อรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น 

 เลิกไข่ต้มในห้างลงผืนดิน

 ช่วยกันกินอาหารถิ่นสร้างสุขเอย"...........

(ขอบคุณ คุณประไพ ทองเชิญ คุณเทน คุณ ณรงค์ และเพื่อนเสรี ที่มาช่วยเก็บภาพ  ....)

บ้านวอญ่า 17 เมย 61 

 น้ำผึ้งก้าปึ้งปลาด * = ค่าขายน้ำผึ้งก็แพ้เกลี้ยง

 ลางสาดก้าปราดปึ้ง" = ค่าขายลางสาดก็แพ้เกลี้ยง 

ตลาดกรีนมุ้งมิ้ง   = ตลาดพลบค่ำ โพล้เพล้

 ตลาดนาโปแก  = ตลาดน่า พ่อแก่ (ปู่)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียน

คำสำคัญ (Tags)#ไปฟังคุณ หยอย ฝอยเรื่อง"หลาดเมืองลุง"#น้ำผึ้งก้าปึ้งปราด ลางสาดก้าปราดปึ้ง#คือตลาดสวนไผ่สร้างสุข ตลาดสุขภาพ แล้วรุกไปเปิดตลาดกรีนมุ้งมิ้ง กลับมา ตลาดนาโปแก และมินิเกษตรตลาดอาหารคนเมือง#หลาดใต้โหนด

หมายเลขบันทึก: 646492, เขียน: 17 Apr 2018 @ 00:38 (), แก้ไข: 17 Apr 2018 @ 11:19 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

-สวัสดีครับท่านวอญ่า
-มาฟังคุณหยอย...
-ว่างๆ น่าเชิญชวนมาเสวนาพาที ณ บ้านไร่
-หลาด...ตลาด...
-สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะขอรับ

สวัสดีครับคุณเพชร บรรยากาศอบอุ่นละมุนละไม เทศกาลปีใหม่

คงมีโอกาสมาเยือน บ้านไร่ในเร็ววัน