ชีวิตที่พอเพียง 3098. กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่


หนังสือ กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่  เขียนโดย ศ. เกียรติคุณ สรัสวดี อ๋องสกุล อ่านแล้วได้ความรู้มาก    อ่านสนุกและอ่านง่ายเพราะผู้เขียนเป็นผู้มีความรู้จริงๆ    คนรักประวัติศาสตร์อย่างผมอ่านแล้วมีความสุข    และได้ความรู้มาก   

บทวิเคราะห์ หน้า ๒ – ๓๕ ทำให้ผมได้ความรู้

  • อาณาจักรหริภุญไชย ซึ่งเป็นอาณาจักรมอญ  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๑๓๑๐  ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิง บริเวณที่ปัจจุบันคือจังหวัดลำพูน   กษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ พระนางจามเทวี    ประวัติของอาณาจักรล้านนาเก่ากว่าอาณาจักรสยามมากนะครับ    สุโขทัยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๑๗๙๒   หลังหริภุญไชยตั้ง ๔๘๒ ปี    แต่หากเราไม่ยึดติดความเป็นประเทศ ประวัติศาสตร์ของดินแดนที่เวลานี้เป็นประเทศไทยก็พอจะเห็นย้อนหลังรางๆ ไปถึงพุทธศตวรรษที่ ๒   และวิกิพีเดียยังระบุว่ามีร่องรอยมนุษย์อาศัยอยู่เมื่อราว ๕ แสนปีมาแล้ว    แสดงว่าเป็นแผ่นดินที่เก่ามาก
  • หนังสือเล่มนี้ได้ชื่อว่า ล้านนาเชียงใหม่ เพราะจริงๆ แล้วล้านนาเป็นกลุ่มนครรัฐ   ที่มีเชียงใหม่เป็นนครรัฐที่ใหญ่ที่สุด  มีอิทธิพลมากที่สุด
  • เชียงใหม่ตกอยู่ใต้การปกครองของพม่าตั้งแต่สมัยบุเรงนอง (พ.ศ. ๒๑๐๑) เรื่อยมาจนถึงสมัยพระเจ้าตาก (พ.ศ. ๒๓๑๗) จึงไปตีกลับคืนมาได้   
  • พระมหาเทวี หรือพระมารดาของกษัตริย์ เป็นผู้มีอำนาจมาก   เพราะมีประสบการณ์ทางการเมืองสูง   และในสมัยพระเจ้าติโลกราช  เมื่อออกทรงผนวช พระมหาเทวีได้เป็นผู้สำเร็จราชการ   พระมหาเทวีถึงกับทำหน้าที่แม่ทัพไปตีเมืองแพร่
  • ล้านนาเชียงใหม่มีกษัตริย์ ๒ ราชวงศ์เท่านั้น คือราชวงศ์เม็งราย ครองเชียงใหม่จนถึง พ.ศ. ๒๑๒๑ เมื่อบุเรงนองส่งโอรสมาปกครองเชียงใหม่    กับราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน ซึ่งครองเชียงใหม่ตั้งแต่พระเจ้าตากกูเมืองคืนจากพม่าได้โดยการรบวันเดียว  พ.ศ. ๒๓๑๗ จนถึง พ.ศ. ๒๔๔๒ เมื่อรัชกาลที่ ๕ ยกเลิกระบบเมืองประเทศราช   จัดระบบการปกครองเป็นประเทศเดียว    
  • บนเว็บไซต์มีเรื่องประวัติศาสตร์ล้านนามากมายหลาย version   ช่วยให้เราเข้าใจอดีตชัดเจนขึ้น   

จึงนำมาแนะนำไว้  มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 

วิจารณ์ พานิช

๑๕ ม..ค. ๖๑


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หนังสือดีเลยครับ อาจารย์หมอ ;)...

หมายเลขบันทึก

644246

เขียน

28 Jan 2018 @ 22:47
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก