20 กันยายน 2560 นักท่องเที่ยวมาดูงาน

ช่วงสาย ๆ ของวันนี้ เวลาประมาน 9.45 น. ได้มีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้มาศึกษาดูงานยังศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)