13 กันยายน 2560 ลอกคลอง

พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้เดินทางจากที่พัก 7.40 - 8.30 น. จากนั้นเวลาประมาน 9.20 น. การเราได้รับหมอบหมายให้ทำการทำความสะอาด กำจัดจอกแหนมและผักตบชวาบริเวณศูนย์ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก เพื่อให้ทิงทัศน์ของคลองมีความสะอาดและน่ามอง<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)