ดร. ชาญชาติ ถนอมตน

ครู
โรงเรียนวัดเทวสุนทร
Usernamecharn1015
สมาชิกเลขที่60393
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เป็นคนจังหวัดระยอง เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ปริญญตรี มสธ. (เอกประถมศึกษา) และ ม.ราชภัฏพระนคร (เอกอังกฤษธุรกิจ) ปริญญาโท ม.เกษตรศาสตร์ (การบริหารการศึกษา) และปริญญาเอก ม.เกษตรศาสตร์ (การบริหารการศึกษา)  ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูกทม. วิชาที่สอนคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ตำแหน่งผู้กำกับกลุ่ม 2 โรงเรียนวัดเทวสุนทร