18 กันยายน 2560 เปลี่ยนป้าย

ช่วง ๆ เวลา 13.00 น. พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก และ หัวหน้าหน่วยฝึกงาน คุณปิยะ ได้ทำการติดตั้งและทำการปรับเปลี่ยนป้ายบอกทางเข้าศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยปิยะชนก เพื่อเป็นการให้คนที่มาศึกษาดูงาน หาและพบเจอศูนย์ได้ง่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)