15 กันยายน 2560 ทำความสะอาดศูนย์

ช่วงสาย ๆ ของวันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ทำการตัดแต่งต้นไม้ภายในศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและสะอาดเป็นที่น่าสนใจแก่คนมาศึกษาดูงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)