14 กันยายน 2560 ซ้อมดนตรี

ได้เดินทางออกจากที่พัก เวลา 7.30 - 8.00 น. และเวลาประมาน 9.40 น. พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้เดินทางไป ณ.ลานชุมชม เพื่อทำการซ้อมดนตรี ไปแสดงให้กับเด็กนักเรียนที่จะมาศึกษาดูงาน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)