19 กันยายน 2560 ศึกษาผ้า

เวลาประมาน 10.30 น. พวกเรานักศึกษาฝึกงานมหาลัยราชภัฏนครปฐม หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ทำการเดินทางไปยัง ศูนย์วัฒนธรรมการทอผ้าไทยทรงดำ < ลาวโซ้ง > ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับการทอผ้า เครื่องแต่กายของชาวไทยทรงดำ อีกทั้งยังได้รู้วัฒนธรรมประเพณีและการอยู่อาศัยของชาวไทยทรงดำในปัจจุบัน<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)