การทำบุญอาหารแห้งที่วัดนิคมวชิราราม (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560)

                         การทำบุญอาหารแห้งที่วัดนิคมวชิราราม

                      ในวันที่  3 พฤศจิกายน 2560 ดิฉันและเพื่อนได้เดินทางโดยจักรยานไปทำบุญอาหารแห้งที่วัดนิคมวชิราราม จากนั้นได้เดินทางไปยังชุมชนบ้านโคกเศรษฐี เพื่อไปแจกเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมในการจัดโครงการแต่ลงชื่อไว้และได้เดินทางกลับยังที่พัก

                                   การทำบุญอาหารแห้งที่วัดนิคมวชิราราม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)