บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 74 วันที่31 ตุลาคม 2560

   วันนี้ทางคณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้จัดเวทีประชาคม้ป็นครั้งที่2และได้เชิญชาวบ้านบ่อมะกรูดมาร่วมกันดูโครงการของแต่ละกลุ่มว่าทำกันอย่างไรมีวิธีปฏิบัติแบบไหนเราก็มีการจัดเป็นฐานเหมือนครั้งแรกโดยครั้งนี้ส่วนมากจะให้ชาวบ้านลองมาทำดูมั่งและศึกษาควบคู่กันไปกับแผ่นพับที่มีแจกให้กับทุกคนที่มา 

     ( จุดลงทะเบียน)


      (ลุงธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ กล่าวเปิดโครงการ การประชาคมครั้งที่2)


   (ฐานที่1 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านอาหารแปรรูป ก็จะเป็นการนำปลาตากแห้งมาแปรรูปเป็นน้ำพริกปลาย่าง)


    (ฐานที่2 โครงการ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากใบไม้เพื่อทดแทนการเผาทำลาย การทำปุ๋ยก็ได้กำหนดครบระยะเวลา1เดือนแล้วก็ได้นำปุ๋ยหมักตักใส่ถุงและแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปใส่ต้นไม้ ผักสวยครัวที่บ้านได้และได้ให้ชาวบ้านลองทำกันดู)


    (ฐานที่3 โครงการวิถีพอเพียงสมุนไพรรักษาโรค เป็นการทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ให้ชาวบ้านได้ดูและให้ชาวบ้านมาลองทำกัน การทำน้ำสมุนไพรนี้ป็นการช่วยให้ชาวบ้านได้มีประโยชน์สามารถทำกินเองได้และยังช่วยลดความดัน ความดันโลหิต น้ำตาลในเลือดและช่วยในการกระหายน้ำ)


    (และนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ได้แจกให้ชาวบ้านได้ลองกินกันดูค่ะ)(ฐานที่4 โครงการน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นการทำผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนเพื่อเป็นการลดรายจ่ายโดยการสามารถนำมาทำเองภายในครัวเรือนได้)


(ฐานที่ 5 โครงการสร้างความรู้สู่ชุมชนการประดิษฐ์บายศรีจากใบตอง เป็นการนำความรู้ที่มีอยู่ในตัวเองมาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนได้ทำได้มาลองทำบายศรีเนื่องจากการทำบายศรีในชุมชนนั้นเริ่มจะสูญหายจึงนำมาเป็นการอนุรักษ์ไว้)


(ชาวบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละโครงการครบแล้ว ก็มาทำแบบประเมิณความพึงพอใจให้กับของแต่ละโครงการ)


(ลุธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ และผู้ใหญ่สุวรรณศรีนาค ได้กล่าวปิดงานโครงการการประชาคมครั้งที่2เรียบร้อยค่ะ)


     (คณะศึกษาฝึกประสบการณ์ได้ถ่ายรูปร่วมกับชาวบ้านและเยาวชนบ้านบ่อมะกรูด)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)