บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่73 วันที่ 30 ตุลาคม2560

วันนี้พวกเราได้ช่วยการจัดสถานที่และฐานการจัดทำโครงการของแต่ละกลุ่มที่จะมีการจีดเวทีประชาคมครั้งที่2ในวันพรุ่งนี้


      (เตรียมจัดโต๊ะ เก้าอี้เสร็จเรียบร้อย)

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)