ว.เวิลด์

ว.เวิลด์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทั่วไป
Usernamechayathitpk83
สมาชิกเลขที่214783
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สายวิทย์ -คณิต โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระดับอุดมศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

กำลังศึกษา คณะรัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต  มิ.ย59 -ต.ค. 59

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล ต.ค.59-ปัจจุบัน

#ตามหาความก้าวหน้าในสายงาน