บันทึกบุญ..ครั้งหนึ่งในชีวิต

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 วันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ผู้เขียน พร้อมด้วย นายวิน ทุน อู(MR.WIN TUN OO) และนายทุน ทุน นาย(MR.TUN TUN NAI)

..


รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวไทย -พม่า ที่ได้รับความเมตตาจากพระราชไพศาลมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ) เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง (รักษาการเจ้าอาวาสวัดโมกขธรรมาราม) ให้ผู้เขียนและแกนนำคนสำคัญชาวพม่า รับเกียรติอันสูงยิ่งครั้งหนึ่งของชีวิต เป็นประธานองค์กฐิน ร่วมกัน เนื่องจากท่านเจ้าคุณฯได้เห็นว่าผู้เขียนและแกนนำคนสำคัญทั้งสองท่านนี้ ได้ร่วมสืบทอดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้กับวัดและชุมชน ด้วยการสร้างมหาวิทยะเจดีย์(เจดีย์ไทย-พม่า) ไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่พุทธศาสนิกชน อันถือได้ว่า เป็นมรดกทางด้านจิตใจที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ เป็นรูปธรรม และเป็นจิตวิญญาณของชาวพุทธโดยแท้

..


ท่านเจ้าคุณฯท่านเคยพูดถ้อยคำไว้ประโยคหนึ่ง ที่ผู้เขียนจำได้ขึ้นใจมากระทั่งทุกวันนี้ ท่านพูดเอาไว้ว่า " ศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด เราก็ยังดั้นด้นกันไปกราบไหว้ อย่างเจดีย์ชเวดากองที่พม่า พวกเราก็ไม่ปฏิเสธเลยใช่มั้ย...ที่จะไปกราบไหว้ด้วยเช่นกัน สิ่งที่เรากราบไว้บูชานั้น ....เรากราบไหว้ตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า..ต่างหากละ” นับจากวันนั้น จนกระทั้ง วันนี้ เวลานี้ พวกเราชาวพุทธทุกคน เราต่างมีจุดศูนย์รวมความเคารพสักการะ ความเลื่อมใส ความศรัทธา ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน


..

มหาวิทยะเจดีย์(เจดีย์ไทย-พม่า) วัดโมกขธรรมาราม แห่งนี้ ภายในองค์เจดีย์ ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นสิ่งที่ควรบูชาสักการะสูงสุดของชาวพุทธ เพื่อให้พวกเราชาวพุทธน้อมใจ..รำลึกถึงคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่สุดที่จะประมาณ...ของพระองค์ท่าน

ในโอกาสสำคัญ วันนี้ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผู้เขียน และแกนนำชาวพม่า ซึ่งได้รับเกียรติอันสูงยิ่ง ได้ร่วมกันเป็นประธานองค์กฐิน ทอดกฐินสามัคคีประจำปีพ.ศ. 2560 ณ วัดโมกขธรรมาราม(ดอนเกลี้ยง) รู้สึกซาบซึ้งใจ และเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต


.

ขอบุญกุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุน ให้ทุกๆ ท่าน พบเส้นทางแห่งความสุขที่เหนือความสุข เส้นทางแห่งความหลุดพ้น ตามรอยพระพุทธองค์ ด้วยเทอญ..สาธุ ๆ ๆ

MR.TUN TUN NAI.. นายพงศ์เพชร์ แสงศรี.. MR.WIN TUN OO


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกบุญ...ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาสาธุครับ...

-ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

สาธุ ครับ