โจทย์ของนักศึกษาผมสำหรับ Learners.in.th

ผมเริ่มให้นักศึกษาของผม (106 คน) ใช้ Learners.in.th แล้วครับ โดยมีโจทย์ง่ายๆ ว่า

"อยากเขียนอะไรก็เขียน"

โดยให้เหตุผลว่า 

"เพราะนักศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทุกวันในชีวิตอยู่แล้ว ขอให้เขียนสิ่งเหล่านั้นออกมาวันละอย่างน้อยหนึ่งอย่างก็ดี"

และเสริมไปอีกนิดว่า 

"ในฐานะนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาควิชาบริหารธุรกิจ ถ้าเป็นสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับ วิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และบริหารธุรกิจในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าการเงิน การตลาด ฯลฯ ก็ดี"

แล้วต่อด้วยว่า

"แต่ก็ไม่จำเป็น อยากเขียนอะไรก็เขียน เขียนสิ่งที่อยากเขียน เขียนสิ่งที่อยากรู้"

ผมอยากให้นักศึกษาผม "learn to learn" (เรียนรู้ที่จะเรียนรู้) ไม่ใช่ "learn to follow" (เรียนรู้ที่จะทำตาม)

ประเทศไทยไม่ต้องการ followers เราต้องการ learners ครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พอไหว พอดีความเห็น (0)