วันที่ 27 พย 49 มีการประชุมอนุกรรมการจัดการความรู้ มมส. ครั้งที่ 5/2549 โดยผมได้ชวนน้องวัชรินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอม น้องผู้ที่อยู่กลุ่มงานฯเดียวกัน เข้าร่วมประชุมด้วยหวังว่าจะได้ลองชิมบรรยากาศ KM แบบ มมส. กับเค้าบ้าง...

  • ด้วยความบังเอิญผู้ช่วยเลขาการประชุม (น้องผึ้ง) ติดราชการด่วน จึงไม่มีใครบันทึกรายงานการประชุม....."อาจด้วยเพราะน้องวัชรินทร์ดูแล้วมีอายุน้อยที่สุดในห้องประชุม ประธาน(ผศ.ดร.พิศมัย ศรีอำไพ) ซึ่งเป็น CKO จึงให้เธอเป็นผู้บันทึกการประชุมจำเป็นไปพลางก่อน"
  • ผมว่ากลายเป็นทำเนียมปฏิบัติของ KM ไปแล้ว ที่ว่า "จะเลือกใครซักคนเป็นของกลุ่ม ต้องพิจารณาเรื่องอายุก่อน"

ก่อนที่เธอจะทำการบันทึกการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายอย่างไม่รู้ตัว ผมก็ได้แนะสั้นๆ ว่า "ดูวาระการประชุมเป็นหลักสำคัญ วาระถามอะไรก็ให้บันทึกไปตามนั้น" ก็มีเท่านั้น

ลองคลิ๊กเพื่ออ่านรายงานการประชุมฉบับแรกของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ดูนะครับ ฉบับที่ยังไม่มีใครตรวจแก้ไขให้ (link)

แนวคิดที่ว่าใครบรรจุตำแหน่งอะไรก็ให้ทำเฉพาะที่กำหนดไว้ใน JD (link) อย่าก้าวก่ายกัน คงต้องปรับเปลี่ยนไปแล้วในสถานการณ์การทำงานที่เป็นแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกันของทุกๆ ตำแหน่งงาน (ผมว่าอย่างน้อยทุกคนในหน่วยงานต้องมีความถนัดอย่างน้อยเพิ่มอีกคนละ 2 อย่าง จากตำแหน่งงานหลักของตนเอง)

KPN