AAR UKM-8 : 5. ถ้าท่านจะจัด KM Workshop ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง (เมื่อเทียบกับการจัดในครั้งนี้)

- จัดกลุ่ม field ที่ใกล้เคียงกัน

AAR
(โครงการ KM Workshop
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2- วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย)

5. ถ้าท่านจะจัด KM Workshop ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง (เมื่อเทียบกับการจัดในครั้งนี้)

- พัฒนางานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
- มีการสกัดขุมความรู้ร่วมกันในแต่ละเรื่อง
- ตัวอย่างเรื่องเล่า จะให้มีรูปแบบการเล่าเรื่องที่เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้จริงมากกว่าทฤษฎี
- บริหารเวลาให้มีความเหมาะสม อุปกรณ์โสตฯ ไม่มีปัญหา
- กำหนดการ / เวลา
- การจัดการเรื่องเวลาของวิทยากรให้เหมาะสม จัดให้วิทยากรมาพักก่อนเวลาการสัมมนา 1 คืน
- ให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในวันแรกของการสัมมนา
- ควรมีตัวอย่าง (ปฏิบัติ) จากตัวแทนของสถาบันมาเล่าให้ฟังถึงขบวนการที่ได้ทำจริง (ตั้งแต่หัวปลา – หางปลา) 2-3 กรณี
- ควรหมุนเวียนกลุ่มเพื่อรู้จักให้มากขึ้น
- เอกสารของกลุ่มต้องนำมาร่วมและสรุป core ประเภทเพิ่มเติม
- โสตฯ และเรื่องอาหาร
- การควบคุมเวลา
- ข้อเสนอแนะ น่าจะมีการสรุปภาพรวมทั้งหมดให้ว่าที่เสวนามาทั้งหมด การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้ ที่ได้รับในครั้งนี้มีอะไรบ้างและจะทำให้เกิด LO ทำได้อย่างไร
- ระบบเสียงของสถานที่
- การจัดโต๊ะประชุมที่สะดวกแก่การพูดคุยและได้ยินเสียงชัดเจนพอสมควร
- อาหารที่หลากหลายและมีปริมาณที่เหมาะสมขึ้น
- ระบบเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุม
- ดีแล้ว
- ไม่จำกัดหัวข้อการเสวนา เพื่อได้ ลปรร. ที่หลากหลาย
- อาหาร
- อยากจะมีการเตรียม case study ในบางประเด็นไว้ล่วงหน้า
- เรื่อง coffee break เพราะ coffee โรงแรม (เกือบทุกโรงแรม) ไม่อร่อย
- อุปกรณ์สื่อโสตฯ
- อาหารเย็นเพราะบางท่านจะไม่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวหรือผัดไทย น่าจะมีอาหารหลากหลายกว่านี้
- ดี /กระบวนการ
- เปลี่ยนกลุ่มเพื่อให้รู้จักและปรับอิริยาบถ
- จัดกลุ่ม field ที่ใกล้เคียงกัน
- กิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างความคุ้นเคย
- ส่งเรื่องเล่าพร้อมจัดกลุ่มเรื่องเล่าให้กับงานที่เกี่ยวข้อง
- เครื่องเสียง
- การกำกับเวลาให้เป็นไปตามกำหนดการ
- การบันทึกหรือคุณลิขิต ควรสรุปให้สมบูรณ์เพราะบางกลุ่มสั้น เนื้อความอาจไม่สมบูรณ์
- Telling Story ให้สามารถเก็บเสียงและภาพบันทึกได้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้และอ้างอิงได้
- จัดได้ดีแล้ว
- จัดหัวข้อเฉพาะและผู้เข้าร่วมเฉพาะ
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้สมาชิกได้รู้จักกันมากขึ้น
- จัดการเป็นไปตามกำหนด
- ให้หลักการ Concept มากกว่า Details
- Set specific topics and involve specific participants
- การจัดห้องประชุม
- ระบบเสียง
- ลดการใช้ IT โดยไม่จำเป็น
- กิจกรรมสัมพันธ์ที่สมาชิกที่เข้าร่วมน่าจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกันบ้าง นอกเหนือจากสมาชิกในกลุ่ม
- ห้องใหญ่เกินไป (เลือกขนาดห้องให้เล็กกว่านี้)
- เรื่องเวลา สถานที่ห้องประชุมในการสัมมนา อุปกรณ์ในการกระจายเสียง
- จัดหัวข้อที่อยู่ในเรื่อง/ประเด็นเดียวกัน
- กิจกรรมปฏิสัมพันธ์มากกว่านี้/กิจกรรมกลุ่ม 

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#aar#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization

หมายเลขบันทึก: 63956, เขียน: 28 Nov 2006 @ 17:01 (), แก้ไข: 14 May 2012 @ 18:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณสำหรับ AAR ฉบับนี้ค่ะ เป็นประโยชน์สำหรับผู้จัดต่อๆมา อย่างมากค่ะ
  • จะนำมาปรับปรุงใช้ให้เกิดประโยชน์กับ มมส.แน่นอนค่ะ

 

เขียนเมื่อ 
กรุ๊ฟ ประเภทความเห็นก็ดีนะคะ แล้วลงความถี่กำกับเช่น ความเห็นเกี่ยวกับอาหาร (4)
        การควบคุมเวลา (6)
        ระบบเสียง (8)
เป็นต้นค่ะ