เพิ่งสอบเสร็จไปอีก 1 วิชาเหลือ research พรุ่งนี้ก็จะเป็นอิสระแล้วครับ  อยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆ จะได้รู้สึกว่ามีความเป็นอิสระจากการสอบ มาดูวิธีการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะโดยดูจากเครื่องหมายวรรคตอน(punctuation) เปอร์เซ็นต์(percentage marks) เครื่องหมายคำพูด(quotation marks) ลองอ่านเรื่องก่อนนะครับ

 

  The snow mountain ski Resort usually draws many tourists to our city. The snowfall on the mountain usually measures about three meters by January 1, but in the winter of 2000-2001, there was less than one meter by then. Furthermore, very little snow fell in January and March, and 40% fewer tourists came to town. The drop in tourist trade meant a loss of several million dollars to local businesses. Of course, it snowed ten feet on the mountain in March, but by then the tourists were going south to the beaches. 

 

คำถามครับ

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">1.How much money did the city lose?</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">2. What happened in March?</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p align="justify">  การที่จะให้ได้คำตอบให้ไวต้องดูว่าถามว่าอะไรแล้วไปดูคำตอบในเรื่องครับ    รอคำตอบอยู่นะครับ รางวัลน่าจะมีใช่ไหมครับ กำลังรอผู้สนับสนุนอยู่ (พี่ไมโตว่าจะให้รางวัลเป็นน้องนิกร คุณNidnoi จะให้อาหาร 1 มื้อ พี่เม่ยจะให้ชั้นวางหนังสือ กันหล่นทับ เอพี่เมตตาและพี่รัตติยาจะให้รางวัลเป็นอะไรน่า)  </p><p align="justify"></p><p align="justify"></p><p style="text-align: center">Wizard</p><p>    </p><p>    Zukowski, J . Johnson,S. Tamplin,E. (2002) Steps to academic reading. 4</p>